Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie58
 • studenci32
 • absolwenci7
 • doktoranci4
 • naukowcy2
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe28
 • socjalne10
 • artystyczne32
 • naukowe78
 • inne11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie26
 • dolnośląskie16
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie5
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa5
 • samorząd56
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla uczniów i studentów ze Szczecinka

organizator:

Burmistrz Miasta Szczecinek

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 15.10.2016
liczba stypendiów: 18

Stypendia dla uczniów i studentów ze Szczecinka

Miasto Szczecinek przyzna: 4 stypendia uczniom szkół podstawowych, 6 stypendiów uczniom gimnazjów, 2 stypendia uczniom szkół ponadgimnazjalnych, 2 stypendia uczniom szkół artystycznych,  2 stypendia sportowcom – uczniom jednej z  wymienionych szkół oraz 2 stypendia studentom.

Stypendium mogą otrzymać:

 • uczniowie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i szkół artystycznych stale zamieszkujący i na stałe zameldowani w Szczecinku, za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia oraz uczniowie – sportowcy za wybitne osiągnięcia sportowe,
 • studenci od II roku studiów dziennych stale zamieszkujący i na stałe zameldowani w Szczecinku za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia,
 • absolwenci szkół, o których mowa w pkt. a, po przedłożeniu zaświadczenia o kontynuowaniu nauki.

Stypendium przyznaje się:

 • uczniowi (uczniowi –sportowcowi) na okres 10 miesięcy (IX-VI),
 • studentowi na okres 9 miesięcy (X-VI).

Wnioski o stypendia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i szkół artystycznych powinny zawierać następujące dokumenty:

 1. pisemny wniosek z uzasadnieniem szczególnych osiągnięć ucznia podpisany przez dyrektora i poświadczony odpowiednimi dokumentami,
 2. kserokopię świadectwa za ostatni rok szkolny,
 3. inne dokumenty uzasadniające wniosek.

Wnioski o stypendia dla uczniów-sportowców, składane przez kluby sportowe powinny zawierać:

 1. dokumenty uzasadniające wniosek,
 2. kserokopię świadectwa za ostatni rok szkolny,
 3. opinię Rady Trenerów powołanej przez Burmistrza Miasta Szczecinek.

Student ubiegający się o stypendium powinien złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie o stypendium,
 2. zaświadczenie z uczelni o uzyskanych (średnich) wynikach za dany rok akademicki,
 3. zaświadczenie o wpisie na następny semestr,
 4. kserokopię karty egzaminacyjnej z danego roku akademickiego, poświadczoną przez uczelnię,
 5. inne dokumenty uzasadniające wniosek.

Termin składania wniosków do Burmistrza Miasta Szczecinek upływa 15 października 2016 roku.

Informacje pochodzą ze strony: www.bip.szczecinek.pl

Kontakt

Urząd Miasta Szczecinek
Pl. Wolności 13
78-400 Szczecinek
tel.: + 94 371 41 58
urząd@um.szczecinek.pl
www.szczecinek.pl