Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci39
 • absolwenci16
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne22
 • socjalne8
 • naukowe55
 • inne8
 • sportowe15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie26
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie4
 • lubelskie4
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • pomorskie3
 • śląskie5
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa10
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd30
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla studentów z woj. lubelskiego

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 20.02.2010

Stypendia dla studentów z woj. lubelskiego

Zarząd Województwa Lubelskiego przyznaje stypendia studentom mieszkającym oraz studiującym na terenie województwa lubelskiego. O przyznanie stypendium mogą ubiegać się ci studenci, którzy ukończyli pierwszy rok nauki i uzyskali wysoką średnią ocen ze wszystkich przedmiotów (także egzaminów) za ostatnie 2 semestry – co najmniej 4,80 (z wyliczeniem do części setnych), a także ci, którzy zostali zakwalifikowani na wyjazdy zagraniczne w ramach programów UE.

Stypendia przyznawane są w dwóch kategoriach:

1. studenci studiów licencjackich lub inżynierskich;
2. studenci studiów magisterskich (studia II stopnia) lub jednolitych studiów magisterskich.

W każdej kategorii przyznaje się stypendia pięciomiesięczne:
– za okres od 1 października danego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku kalendarzowego,
– za okres od dnia 1 marca do końca lipca danego roku kalendarzowego włącznie.

Wnioski o przyznanie stypendium studenci składają indywidualnie do UMWL w Lublinie w terminach:
– do dnia 31 lipca każdego roku (na I semestr nowego roku akademickiego),
do dnia 20 lutego każdego roku (na II semestr danego roku akademickiego).

Z pomocy stypendialnej wyłączone są osoby, które posiadają już tytuł magistra oraz licencja ta lub inżyniera (z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to osób, które uzupełniają swoje wykształcenie studiując na studiach wyższych stacjonarnych dających tytuł magistra). Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach lub w kilku uczelniach jednocześnie może otrzymać tylko jedno stypendium.

Informacje pochodzą ze strony www.lubelskie.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
ul. Spokojna 4
20-074 Lublin