Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie76
 • studenci54
 • absolwenci18
 • doktoranci10
 • naukowcy4
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe92
 • inne8
 • sportowe32
 • socjalne19
 • artystyczne43
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe1
 • dolnośląskie17
 • kujawsko-pomorskie7
 • łódzkie4
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie3
 • pomorskie7
 • śląskie12
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie5
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia30
 • szkoła wyższa1
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd70
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia dla studentów z Powiatu Szczecineckiego

organizator:

Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 14.10.2013

Stypendia dla studentów z Powiatu Szczecineckiego

Rozpoczęcie naboru wniosków o stypendium dla studentów studiów stacjonarnych zameldowanych na pobyt stały na terenie Powiatu Szczecineckiego.

O stypendium mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych, których średnia ocen uzyskanych z egzaminów w roku akademickim 2012/2013 przekroczyła 4,6.

Do wniosku (złożonego na piśmie) należy dołączyć następujące dokumenty:
1. zaświadczenie z dziekanatu uczelni potwierdzające uzyskaną przez studenta średnią ocen za dany rok akademicki;
2. urzędowe zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały na terenie Powiatu Szczecineckiego;
3. dokumenty uzasadniające wniosek.

Stypendium przyznaje się na okres roku akademickiego (z wyłączeniem wakacji). Jego wysokość ustala i przyznaje Zarząd Powiatu Szczecineckiego.

Wniosek o przyznanie nagrody mogą składać:
1. dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń, którego dotyczy nagroda;
2. klub sportowy;
3. studenci 

Wniosek o przyznanie nagrody powinien być złożony na piśmie. Jest on rozpatrywany w porozumieniu z uczelnią lub szkołą, do której uczęszcza kandydat do nagrody. W przypadku nagrody za osiągnięcia sportowe – po zasięgnięciu opinii klubu sportowego, do którego uczeń lub student należy.

O rozpatrzeniu wniosku o nagrodę wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały na terenie Powiatu Szczecineckiego oraz dokumenty potwierdzające osiągnięcia ucznia lub studenta.

Informację pochodzą ze strony: www.powiat.szczecinek.pl

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Szczecinku
ul. 28 Lutego 16
78-400 Szczecinek
tel. 94 37 292 36
starostwo@powiat.szczecinek.pl
www.powiat.szczecinek.pl