Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci63
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe80
 • inne15
 • artystyczne29
 • sportowe24
 • socjalne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla studentów z Powiatu Szczecineckiego

organizator:

Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 14.10.2013

Stypendia dla studentów z Powiatu Szczecineckiego

Rozpoczęcie naboru wniosków o stypendium dla studentów studiów stacjonarnych zameldowanych na pobyt stały na terenie Powiatu Szczecineckiego.

O stypendium mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych, których średnia ocen uzyskanych z egzaminów w roku akademickim 2012/2013 przekroczyła 4,6.

Do wniosku (złożonego na piśmie) należy dołączyć następujące dokumenty:
1. zaświadczenie z dziekanatu uczelni potwierdzające uzyskaną przez studenta średnią ocen za dany rok akademicki;
2. urzędowe zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały na terenie Powiatu Szczecineckiego;
3. dokumenty uzasadniające wniosek.

Stypendium przyznaje się na okres roku akademickiego (z wyłączeniem wakacji). Jego wysokość ustala i przyznaje Zarząd Powiatu Szczecineckiego.

Wniosek o przyznanie nagrody mogą składać:
1. dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń, którego dotyczy nagroda;
2. klub sportowy;
3. studenci 

Wniosek o przyznanie nagrody powinien być złożony na piśmie. Jest on rozpatrywany w porozumieniu z uczelnią lub szkołą, do której uczęszcza kandydat do nagrody. W przypadku nagrody za osiągnięcia sportowe – po zasięgnięciu opinii klubu sportowego, do którego uczeń lub student należy.

O rozpatrzeniu wniosku o nagrodę wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały na terenie Powiatu Szczecineckiego oraz dokumenty potwierdzające osiągnięcia ucznia lub studenta.

Informację pochodzą ze strony: www.powiat.szczecinek.pl

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Szczecinku
ul. 28 Lutego 16
78-400 Szczecinek
tel. 94 37 292 36
starostwo@powiat.szczecinek.pl
www.powiat.szczecinek.pl