Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci40
 • absolwenci22
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne22
 • socjalne5
 • naukowe36
 • inne7
 • sportowe10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd26
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia dla studentów z Powiatu Szczecineckiego

organizator:

Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 14.10.2013

Stypendia dla studentów z Powiatu Szczecineckiego

Rozpoczęcie naboru wniosków o stypendium dla studentów studiów stacjonarnych zameldowanych na pobyt stały na terenie Powiatu Szczecineckiego.

O stypendium mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych, których średnia ocen uzyskanych z egzaminów w roku akademickim 2012/2013 przekroczyła 4,6.

Do wniosku (złożonego na piśmie) należy dołączyć następujące dokumenty:
1. zaświadczenie z dziekanatu uczelni potwierdzające uzyskaną przez studenta średnią ocen za dany rok akademicki;
2. urzędowe zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały na terenie Powiatu Szczecineckiego;
3. dokumenty uzasadniające wniosek.

Stypendium przyznaje się na okres roku akademickiego (z wyłączeniem wakacji). Jego wysokość ustala i przyznaje Zarząd Powiatu Szczecineckiego.

Wniosek o przyznanie nagrody mogą składać:
1. dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń, którego dotyczy nagroda;
2. klub sportowy;
3. studenci 

Wniosek o przyznanie nagrody powinien być złożony na piśmie. Jest on rozpatrywany w porozumieniu z uczelnią lub szkołą, do której uczęszcza kandydat do nagrody. W przypadku nagrody za osiągnięcia sportowe – po zasięgnięciu opinii klubu sportowego, do którego uczeń lub student należy.

O rozpatrzeniu wniosku o nagrodę wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały na terenie Powiatu Szczecineckiego oraz dokumenty potwierdzające osiągnięcia ucznia lub studenta.

Informację pochodzą ze strony: www.powiat.szczecinek.pl

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Szczecinku
ul. 28 Lutego 16
78-400 Szczecinek
tel. 94 37 292 36
starostwo@powiat.szczecinek.pl
www.powiat.szczecinek.pl