Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie63
 • studenci36
 • absolwenci7
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe85
 • inne12
 • sportowe31
 • artystyczne35
 • socjalne11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie17
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd60
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla studentów „Quid discis tibi discis”

organizator:

Rada Miasta Tychy

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 30.09.2016
wartość stypendium: 1766,46 zł

Stypendia dla studentów „Quid discis tibi discis”

Rada Miasta Tychy przyznaje stypendia „Quid discis tibi discis” – Czegokolwiek się uczysz, dla siebie się uczysz.

Nagrody te przyznawane są od 2004 roku studentom, którzy osiągnęli wybitne wyniki w nauce oraz angażują się w pracę na rzecz rozwoju i promocji miasta Tychy.

W tym roku zwycięzcy wyłonieni przez Kapitułę mogą liczyć jednorazowo na kwotę 1766,46 zł brutto.

O przyznanie stypendium starać się mogą studenci, których średnia ocen pozwala na otrzymanie stypendium naukowego w macierzystej uczelni. Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium kandydaci powinni złożyć potwierdzone w dziekanacie macierzystej uczelni kopie kart zaliczeniowych oraz dokumenty stwierdzające zaangażowanie w pracę na rzecz miasta Tychy. Można również składać kopie innych dokumentów, które mogą mieć wpływ na ocenę wniosku przez Kapitułę.

Dodatkowo należy złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i podanie do publicznej wiadomości swoich danych osobowych.

Wnioski można pobrać i składać do końca września w Wydziale Obsługi Rady Miasta Urzędu Miasta Tychy (pok. 302, III piętro, tel. 32 776 33 02) lub listem poleconym na adres Wydziału Obsługi Rady Miasta UM Tychy – Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy (decyduje data stempla pocztowego).

Informacje pochodzą ze strony: www.etychy.org

Kontakt

Urząd Miasta Tychy
Aleja Niepodległości 49
43-110 Tychy
Tel.: 32 776 33 33
poczta@umtychy.pl
www.etychy.org

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Wniosek o stypendium