Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie40
 • studenci53
 • absolwenci22
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni40
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe30
 • artystyczne23
 • socjalne5
 • muzyczne5
 • naukowe21
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie17
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie3
 • lubelskie7
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie3
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa3
 • firma4
 • instytucja rządowa3
 • samorząd43
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia dla studentów Politechniki Gdańskiej

organizator:

Biuro Sponsoringu, Spraw Społecznych i CSR

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 05.01.2012

Stypendia dla studentów Politechniki Gdańskiej

10 stypendiów dla najlepszych studentów Politechniki Gdańskiej oraz 2 nagrody za prace dyplomowe na Wydziale Chemicznym

Prezes Zarządu Grupy LOTOS S.A. oraz Rektor Politechniki Gdańskiej zapraszają studentów studiów I i II stopnia oraz studentów V roku jednolitych studiów magisterskich:

– Wydziału Chemicznego
– Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
– Wydziału Elektrotechniki i Automatyki
– Wydziału Mechanicznego 

do składania wniosków o przyznanie stypendium fundowanego w roku akademickim 2011//2012 w łącznej wysokości 5 000,00 zł (płatnej w ratach) dla jednego studenta.

Jako kryterium przyjmuje się najwyższą średnią ocen uzyskaną w roku akademickim 2010/2011.

O stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy nie otrzymują  żadnego innego stypendium, z wyjątkiem stypendium Rektora dla najlepszych studentów lub socjalnego przyznanego przez Politechnikę Gdańską oraz stypendium Ministra za osiągnięcia w nauce oraz wybitne osiągnięcia sportowe.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie do dnia 5 stycznia 2012 roku wniosku o przyznanie stypendium w Dziekanatach wskazanych wyżej Wydziałów Politechniki Gdańskiej.

Lista Stypendystów – beneficjentów stypendium fundowanego Grupy LOTOS, zostanie ogłoszona do 16 stycznia 2012.

Informacje pochodzą ze strony www.lotos.pl

Kontakt

Biuro Sponsoringu, Spraw Społecznych i CSR
.
.
tel. 58 308 73 72

www.lotos.pl/korporacyjny/spolecznie_odpowiedzialni/stypendia_lotos