Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci30
 • absolwenci13
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe53
 • socjalne7
 • inne6
 • sportowe16
 • artystyczne23
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie22
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd27
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla studentów Politechniki Gdańskiej

organizator:

Biuro Sponsoringu, Spraw Społecznych i CSR

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 05.01.2012

Stypendia dla studentów Politechniki Gdańskiej

10 stypendiów dla najlepszych studentów Politechniki Gdańskiej oraz 2 nagrody za prace dyplomowe na Wydziale Chemicznym

Prezes Zarządu Grupy LOTOS S.A. oraz Rektor Politechniki Gdańskiej zapraszają studentów studiów I i II stopnia oraz studentów V roku jednolitych studiów magisterskich:

– Wydziału Chemicznego
– Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
– Wydziału Elektrotechniki i Automatyki
– Wydziału Mechanicznego 

do składania wniosków o przyznanie stypendium fundowanego w roku akademickim 2011//2012 w łącznej wysokości 5 000,00 zł (płatnej w ratach) dla jednego studenta.

Jako kryterium przyjmuje się najwyższą średnią ocen uzyskaną w roku akademickim 2010/2011.

O stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy nie otrzymują  żadnego innego stypendium, z wyjątkiem stypendium Rektora dla najlepszych studentów lub socjalnego przyznanego przez Politechnikę Gdańską oraz stypendium Ministra za osiągnięcia w nauce oraz wybitne osiągnięcia sportowe.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie do dnia 5 stycznia 2012 roku wniosku o przyznanie stypendium w Dziekanatach wskazanych wyżej Wydziałów Politechniki Gdańskiej.

Lista Stypendystów – beneficjentów stypendium fundowanego Grupy LOTOS, zostanie ogłoszona do 16 stycznia 2012.

Informacje pochodzą ze strony www.lotos.pl

Kontakt

Biuro Sponsoringu, Spraw Społecznych i CSR
.
.
tel. 58 308 73 72

www.lotos.pl/korporacyjny/spolecznie_odpowiedzialni/stypendia_lotos