Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci32
 • absolwenci13
 • doktoranci10
 • naukowcy4
 • inni8
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe14
 • artystyczne20
 • socjalne8
 • naukowe49
 • inne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie1
 • łódzkie4
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie1
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa9
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd23
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla studentów Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego „Agrafka Agory”

organizator:

Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 11.10.2017

Stypendia dla studentów Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego „Agrafka Agory”

Celem Programu Stypendialnego dla Studentów „Agrafka Agory” jest wspieranie studentów szczególnie uzdolnionych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

O stypendium mogą się ubiegać studenci dziennych studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, w polskich uczelniach:
a). będący stałymi mieszkańcami powiatu wieluńskie lub absolwenci szkół ponadgimnazjalnych z powiatu wieluńskiego,
b). znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, udokumentowanej następująco:
– potwierdzony dochód na osobę w rodzinie niższy od 70% najniższego wynagrodzenia brutto ogłaszanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub 80% najniższego wynagrodzenia brutto ogłaszanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, według stanu na dzień składania wniosku o stypendium,
c). osiągający wysokie wyniki w nauce lub szczególnie uzdolnieni w wybranym kierunku.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie w Biurze Fundacji prawidłowo wypełnionego i kompletnego Wniosku o udzielenie stypendium wraz z załącznikami, drogą pocztową lub osobiście w terminie ustalonym przez Zarząd Fundacji. Liczy się data wpływu do Fundacji.

Osoby pobierające stypendium z innych źródeł nie mogą otrzymać stypendium z Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego.

Nabór od 11.09.2017 do 11.10.2017 r.

Informacje pochodzą ze strony www.fundacja.wielun.pl

Kontakt

Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego
pl. Kazimierza Wielkiego 2/205
98-300 Wieluń
tel: 43 843 79 32

www.fundacja.wielun.pl

Dokumenty

do pobrania