Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci21
 • absolwenci11
 • doktoranci7
 • naukowcy3
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne7
 • inne4
 • sportowe12
 • artystyczne14
 • naukowe25
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie13
 • międzynarodowe6
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie2
 • lubelskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa2
 • firma2
 • instytucja rządowa2
 • samorząd20
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia dla studentów Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego „Agrafka Agory”

organizator:

Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 11.10.2017

Stypendia dla studentów Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego „Agrafka Agory”

Celem Programu Stypendialnego dla Studentów „Agrafka Agory” jest wspieranie studentów szczególnie uzdolnionych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

O stypendium mogą się ubiegać studenci dziennych studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, w polskich uczelniach:
a). będący stałymi mieszkańcami powiatu wieluńskie lub absolwenci szkół ponadgimnazjalnych z powiatu wieluńskiego,
b). znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, udokumentowanej następująco:
– potwierdzony dochód na osobę w rodzinie niższy od 70% najniższego wynagrodzenia brutto ogłaszanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub 80% najniższego wynagrodzenia brutto ogłaszanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, według stanu na dzień składania wniosku o stypendium,
c). osiągający wysokie wyniki w nauce lub szczególnie uzdolnieni w wybranym kierunku.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie w Biurze Fundacji prawidłowo wypełnionego i kompletnego Wniosku o udzielenie stypendium wraz z załącznikami, drogą pocztową lub osobiście w terminie ustalonym przez Zarząd Fundacji. Liczy się data wpływu do Fundacji.

Osoby pobierające stypendium z innych źródeł nie mogą otrzymać stypendium z Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego.

Nabór od 11.09.2017 do 11.10.2017 r.

Informacje pochodzą ze strony www.fundacja.wielun.pl

Kontakt

Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego
pl. Kazimierza Wielkiego 2/205
98-300 Wieluń
tel: 43 843 79 32

www.fundacja.wielun.pl

Dokumenty

do pobrania