Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci43
 • absolwenci15
 • doktoranci7
 • naukowcy5
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • artystyczne17
 • sportowe15
 • naukowe40
 • socjalne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe2
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie3
 • lubelskie1
 • małopolskie8
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa8
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd20
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia dla studentów Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego „Agrafka Agory”

organizator:

Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego

Rodzaj:
socjalne, naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 11.10.2017

Stypendia dla studentów Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego „Agrafka Agory”

Celem Programu Stypendialnego dla Studentów „Agrafka Agory” jest wspieranie studentów szczególnie uzdolnionych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

O stypendium mogą się ubiegać studenci dziennych studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, w polskich uczelniach:
a). będący stałymi mieszkańcami powiatu wieluńskie lub absolwenci szkół ponadgimnazjalnych z powiatu wieluńskiego,
b). znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, udokumentowanej następująco:
– potwierdzony dochód na osobę w rodzinie niższy od 70% najniższego wynagrodzenia brutto ogłaszanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub 80% najniższego wynagrodzenia brutto ogłaszanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, według stanu na dzień składania wniosku o stypendium,
c). osiągający wysokie wyniki w nauce lub szczególnie uzdolnieni w wybranym kierunku.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie w Biurze Fundacji prawidłowo wypełnionego i kompletnego Wniosku o udzielenie stypendium wraz z załącznikami, drogą pocztową lub osobiście w terminie ustalonym przez Zarząd Fundacji. Liczy się data wpływu do Fundacji.

Osoby pobierające stypendium z innych źródeł nie mogą otrzymać stypendium z Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego.

Nabór od 11.09.2017 do 11.10.2017 r.

Informacje pochodzą ze strony www.fundacja.wielun.pl

Kontakt

Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego
pl. Kazimierza Wielkiego 2/205
98-300 Wieluń
tel: 43 843 79 32

www.fundacja.wielun.pl

Dokumenty

do pobrania