Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci37
 • absolwenci19
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne27
 • socjalne10
 • inne5
 • sportowe21
 • naukowe39
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie17
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie4
 • lubelskie3
 • małopolskie6
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa5
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd39
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla profesorów wizytujących Politechnikę Warszawską

organizator:

Centrum Studiów Zaawansowanych

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.12.2014

Stypendia dla profesorów wizytujących Politechnikę Warszawską

Warunkiem uzyskania stypendium dla profesora wizytującego Politechnikę Warszawską jest:

 • pozycja wybitnego uczonego/specjalisty w reprezentowanej dziedzinie nauki i techniki,
 • propozycja atrakcyjnej oferty (ogólnej i eksperckiej) wykładów lub innych zajęć dydaktycznych, użytecznej dla rozwijania badań interdyscyplinarnych na Uczelni,
 • określenie wkładu w proces dydaktyczny i naukowy Uczelni, w tym transferu wiedzy i potencjału innowacyjnego.

Zaproszenie wybitnego uczonego może nastąpić na wniosek:

 • Rektora Politechniki Warszawskiej,
 • Dziekanów przynajmniej dwóch wydziałów Politechniki Warszawskiej,
 • osoby zainteresowanej, przy czym wniosek ten może być rozpatrywany po uzyskaniu pozytywnej opinii dwóch profesorów, kierowników zespołów badawczych, reprezentujących różne wydziały.

Zadaniem Profesorów wizytujących będzie prowadzenie wykładów, seminariów i konsultacji dla studentów bądź doktorantów, a także wygłoszenie wykładu otwartego dla całej społeczności akademickiej. Działania te uzupełnią wiedzę i rozwiną zainteresowania słuchaczy, a także zainspirują ich w planowanej pracy badawczej.

Stypendia przyznawane są na czas pobytu w Politechnice Warszawskiej w okresie od 1 do 6 miesięcy, w wysokości 17 000 zł/miesięcznie. Wnioski można składać w dowolnym terminie od 2009 roku do końca 2014 roku. Łącznie zostanie zaproszonych około 30 profesorów wizytujących.

Ogłoszenia konkursowe, Regulamin przyznawania stypendiów, formularze niezbędnych dokumentów oraz wyniki konkursów są na bieżąco umieszczane na stronie internetowej Centrum Studiów Zaawansowanych PW (www.csz.pw.edu.pl)

Informacja zamieszczona przez Organizatora.

Kontakt

Centrum Studiów Zaawansowanych
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa

csz@csz.pw.edu.pl
www.csz.pw.edu.pl, www.pr.pw.edu.pl