Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci40
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe11
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe34
 • inne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie24
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną – woj. lubelskie

organizator:

Urząd Miasta Lublin, Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 31.01.2014

Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną – woj. lubelskie

Stypendium na realizację projektu artystycznego może zostać przyznane osobie (na okres do 6 miesięcy), która:
1). mieszka lub przebywa na terenie Lublina przez okres realizacji programu stypendialnego albo przedmiot jej programu stypendialnego jest związany z Lublinem,
2). zajmuje się twórczością artystyczną w szczególności w takich dziedzinach sztuki jak:
a). film,
b). literatura,
c). muzyka,
d). sztuki wizualne, w tym m.in.: malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, fotografia, multimedia, instalacja,
e). taniec,
f). teatr.

Stypendium na realizację projektu z zakresu upowszechnia kultury może zostać przyznane osobie (na okres do 6 miesięcy), która:
1). mieszka lub przebywa na terenie Lublina przez okres realizacji programu stypendialnego albo przedmiot jej programu stypendialnego jest związany z Lublinem,
2). zajmuje się upowszechnianiem kultury, w tym w szczególności: kształtuje upodobania i zainteresowania kulturalne i artystyczne różnych grup społecznych, wspomaga artystyczną twórczość amatorską, organizuje wydarzenia kulturalne, zajmuje się edukacją kulturalną lub prowadzi zajęcia z amatorskimi zespołami artystycznymi.

Stypendium za osiągnięcie artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej może być przyznane osobie fizycznej, która:
1). w dniu złożenia wniosku o stypendium nie ukończyła 30 roku życia,
2). mieszka, pracuje lub pobiera naukę na terenie miasta Lublin,
3). jest laureatem międzynarodowego lub ogólnokrajowego konkursu albo pleneru artystycznego o charakterze konkursowym.

Terminy kolejnych naborów wniosków o stypendia:
– do 20 listopada 2013 r. w przypadku stypendiów na realizację projektów artystycznych i projektów z zakresu upowszechniania kultury dla projektów realizowanych od stycznia do grudnia 2014 r.
– do 31 stycznia w przypadku stypendiów za osiągnięcia artystyczne o randzie międzynarodowej lub ogólnopolskiej uzyskane w 2013 r.

Informacje pochodzą ze strony http://kultura.lublin.eu

Kontakt

Urząd Miasta Lublin, Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin
ul. Złota 2
20-112 Lublin
tel. 81 466 3704, 81 466 3705
emydlak@lublin.eu, imatusiak@lublin.eu
kultura.lublin.eu