Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie51
 • studenci64
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe24
 • naukowe80
 • inne15
 • socjalne9
 • artystyczne28
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd65
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla młodzieży polskiego pochodzenia studiującej w Polsce

organizator:

Stowarzyszenia Wspólnota Polska

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 21.10.2014

Stypendia dla młodzieży polskiego pochodzenia studiującej w Polsce

STYPENDIUM STOWARZYSZENIA „WSPÓLNOTA POLSKA” z dotacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.” przeznaczone jest dla  młodzieży polskiego pochodzenia studiującej w Polsce. Wnioski stypendialne na I semestr roku akademickiego 2014/2015 (semestr zimowy) należy złożyć w sekretariacie  Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” lub przesłać pocztą na adres:
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
ul. Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa
z dopiskiem: Komisja Stypendialna, w nieprzekraczalnym terminie do  21 października 2014 r.  (obowiązuje data wpływu).
Szczegółowe informacje dotyczące zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów zamieszczone są w Regulaminie stypendialnym Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” na stronie stowarzyszenia.
Pomocą stypendialną mogą być objęci studenci I, II i III stopnia (studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich), którzy:
 • posiadają Kartę Polaka, ale podjęli naukę na warunkach obowiązujących cudzoziemców
 • posiadają podwójne obywatelstwo.
Studenci, którzy nie spełnią jednego z powyższych warunków nie będą mogli wziąć udziału
w procedurze przyznawania stypendiów SWP.
Studenci spełniający 1 z powyższych kryteriów powinni, również:
 • nie pobierać stypendiów z innych źródeł na terenie RP;
 • wyróżniać się dobrymi wynikami w nauce lub nieprzeciętnymi zdolnościami w różnych dziedzinach nauki i sztuki np. uzdolnieni artystycznie czy matematycznie;
 • angażować się w działalność na rzecz Polonii i Polaków mieszkających poza granicami Polski, a także w działalność Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.
Ukończenie polskiej szkoły średniej za granicą będzie dodatkowo punktowane.
W celu uzyskania stypendium, o którym mowa w pkt.1 osoba ubiegająca się składa następujące dokumenty:
 • kompletny,  wniosek stypendialny na aktualnym formularzu – dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” (www.wspolnotapolska.org.pl) zawierający:
 • czytelnie i poprawnie wypełnione dane osobowe Wnioskodawcy, niezbędne  do dalszych kontaktów;
 • aktualne zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta/doktoranta z informacją o uzyskanej w ostatnim semestrze średniej oraz nie pobieraniu świadczeń stypendialnych;
 • podpisane oświadczenia i zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
 • aktualny raport z działalności polonijnej/społecznej studenta/doktoranta wypełniony czytelnie, podpisany i potwierdzony przez odpowiednie organizacje  lub instytucje;
 • zaświadczenie z uczelni dot. informacji, iż student polskiego pochodzenia posiadający Kartę Polaka podjął naukę na warunkach obowiązujących cudzoziemców i nie pobiera innego stypendium w Polsce
 • życiorys wraz z uzasadnieniem ubiegania się o stypendium
 • kopię Karty Polaka (dot. osób posiadających Kartę Polaka, ale studiujących na warunkach dla obcokrajowców), lub kopie paszportów/innych dokumentów potwierdzających tożsamość i podwójne obywatelstwo (dot. osób posiadających podwójne obywatelstwo)
 • kopie uzyskanych świadectw, dyplomów:
 • kopię świadectwa maturalnego wraz ze średnią (dotyczy studentów pierwszego roku);
 • kopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia (dotyczy studentów II stopnia –
 • studiów  magisterskich)
 • kopię dyplomu ukończenia studiów I i II stopnia (dotyczy studentów III stopnia  –    studiów doktoranckich);
 • świadectwo ukończena pskiej szkoły średniej poza granicami Polski, jeżeli Wnioskodawca jest absolwentem takiej szkoły (dotyczy studentów pierwszego roku).
Informacje pochodzą ze strony: http://wspolnota-polska.org.pl/

Kontakt

Stowarzyszenia Wspólnota Polska
ul. Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa


http://wspolnota-polska.org.pl/