Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci33
 • absolwenci21
 • doktoranci8
 • naukowcy5
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe9
 • artystyczne17
 • socjalne4
 • naukowe28
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie19
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie4
 • małopolskie3
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia15
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd21
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia dla doktorantów – woj. kujawsko-pomorskie

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 17.10.2014

Stypendia dla doktorantów – woj. kujawsko-pomorskie

W 2014 roku będzie można aplikować w II naborze piątej edycji projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów” przypadającego na rok akademicki 2014/2015, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w partnerstwie z uczelniami wyższymi z regionu: Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.
Wśród kryteriów przyznawania wsparcia znalazły się:
– posiadanie otwartego przewodu doktorskiego,
– posiadanie publikacji na części A lub B wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów -przyznawanych za publikacje w tych czasopismach (komunikat MNiSW),
– współpraca z co najmniej jednym przedsiębiorstwem,
– ealizowanie doktoratu w jednej z dyscyplin naukowych wymienionych w regulaminie projektu,
– opracowanie i przedstawienie harmonogramu pracy naukowej we współpracy z przedsiębiorstwem na dany rok akademicki, zatwierdzonego przez opiekuna lub promotora oraz przedstawiciela przedsiębiorcy.
W roku akademickim (2014/2015) zaplanowano wypłatę stypendiów dla 50 osób. Wysokość wsparcia wynosi maksymalnie do 5 tysięcy złotych miesięcznie. Stypendia obejmują okres 12 miesięcy.
Nabór wniosków w roku akademickim 2014/2015 zaplanowany został od 1 do 17 października 2014 r.
Informacje pochodzą ze strony www.kujawsko-pomorskie.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń
tel. 56 621 86 00