Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie76
 • studenci54
 • absolwenci18
 • doktoranci10
 • naukowcy4
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe92
 • inne8
 • sportowe32
 • socjalne19
 • artystyczne43
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie17
 • kujawsko-pomorskie7
 • łódzkie4
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie3
 • pomorskie7
 • śląskie12
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie5
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia30
 • szkoła wyższa1
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd70
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia celowe dla doktorantów i młodych doktorów Politechniki Poznańskiej

organizator:

Politechnika Poznańska

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 30.06.2014

Stypendia celowe dla doktorantów i młodych doktorów Politechniki Poznańskiej

Głównym celem realizacji Stypendiów jest podniesienie potencjału doktorantów oraz młodych doktorów w zakresie dydaktyki i/lub badań naukowych oraz zwiększenie ich mobilności zawodowej.
W ramach realizacji Zadania do końca grudnia 2015 roku przyznane zostaną stypendia celowe dla 40 doktorantów Politechniki Poznańskiej i 25 młodych doktorów zatrudnionych na Politechnice Poznańskiej.
Doktorant przez okres otrzymywania Stypendium musi spełnić następujące warunki:
 • posiadać status doktoranta Politechniki Poznańskiej przez cały okres otrzymywania Stypendium,
 • nie przekroczyć 35 roku życia do dnia rozpoczęcia realizacji zadań w ramach Stypendium.
Młody doktor przez okres otrzymywania Stypendium musi spełnić następujące warunki:
 • posiadać stopień naukowy doktora nie dłużej niż 5 lat do dnia rozpoczęcia realizacji zadań w ramach Stypendium,
 • być zatrudniony na Politechnice Poznańskiej na umowę o pracę przez cały okres otrzymywania Stypendium,
 • nie przekroczyć 35 roku życia do dnia rozpoczęcia realizacji zadań w ramach Stypendium.
Rekrutacja:

I nabór – wnioski można składać do 30 czerwca do godz. 12.00 w Biurze Projektu (DS nr 3, pok. nr 15). Kompletne wnioski (ze wszystkimi załącznikami) należy złożyć w 2 egzemplarzach w formie papierowej. W pierwszym naborze planowane jest przyznanie 20 stypendiów dla doktorantów i 15 stypendiów dla młodych doktorów.
Rozpoczęcie realizacji stypendium – 15 lipca – 1 września.
II nabór – informacje wkrótce
Wniosek o stypendium musi zawierać:
 • opis i cel zadań przewidzianych do realizacji w ramach Stypendium,
 • wskazanie co najmniej jednego rezultatu powstałego w wyniku realizacji zadań w ramach Stypendium,
 • nawiązanie współpracy z co najmniej dwoma uczelniami i/lub ośrodkami badawczymi polskimi i/lub zagranicznymi poprzez wizyty w tych jednostkach oraz opis tych wizyt, które trwać mają łącznie co najmniej 6 tygodni, w tym: wizyty w uczelniach i/lub ośrodkach badawczych zagranicznych trwać mają łącznie co najmniej 2 tygodnie
Stypendium:
Stypendium przyznawane jest na okres 6 miesięcy w wysokości:
w przypadku Doktorantów – 21 000 zł brutto brutto,
w przypadku Młodych doktorów – 24 000 zł brutto brutto.
Informacje pochodzą ze strony: ip.projekt.put.poznan.pl

Kontakt

Politechnika Poznańska
ul. Kórnicka 5 (DS. nr 3)
61-132 Poznań

magdalena.siadek@put.poznan.pl
ip.projekt.put.poznan.pl