Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie14
 • studenci28
 • absolwenci18
 • doktoranci10
 • naukowcy8
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe4
 • artystyczne17
 • socjalne4
 • naukowe28
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie23
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd12
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Burmistrza Miasta Redy 2020

organizator:

Urząd Miasta w Redzie

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 11.09.2020

Stypendia Burmistrza Miasta Redy 2020

W terminie od 1 do 11 września 2020 r.  można składać wnioski o stypendium Burmistrza Miasta Redy za wybitne wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia sportowe lub artystyczne uzyskane w roku szkolnym/akademickim 2019/2020.

Stypendium przyznaje się za:

 • wybitne wyniki w nauce uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, ich absolwentom i studentom,
 • wybitne osiągnięcia sportowe lub artystyczne (uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studentom) na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, makroregionalnym lub wojewódzkim.

Stypendium przyznaje się uczniom i studentom, którzy są mieszkańcami Redy, za osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym, który kończy się w roku składania wniosków.

Stypendium przyznaje się jednorazowo i nie ma ono charakteru socjalnego. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia ustala Rada Miejska w Redzie.

Wysokość jednorazowego stypendium nie może przekroczyć kwoty 1500 zł.

Dokumentację stypendium stanowią:

 • kompletne wnioski o stypendium (dostępne na stronie internetowej bądź do pobrania poniżej),
 • protokoły posiedzeń komisji stypendialnej.

Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne wyniki w nauce przysługuje uczniom i studentom, którzy spełniają jeden z niżej wymienionych warunków:

 • są laureatami wojewódzkich konkursów, olimpiad przedmiotowych lub finalistami ogólnopolskich konkursów, olimpiad przedmiotowych organizowanych zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad i posiadają co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen 4,75 i więcej.
 • uzyskują znaczące osiągnięcia pozaszkolne (np. posiadają swoje publikacje, wystawy, współpracują z instytucjami naukowymi, biorą udział w konkursach, wyróżniają się wieloletnią działalnością społecznie użyteczną, wolontariatem) i posiadają co najmniej dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen 4,75 i więcej.

Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe przysługuje uczniom i studentom, którzy:
1) w konkurencjach indywidualnych:

 • zajęli miejsce I – VI w ogólnopolskich zawodach mistrzowskich organizowanych przez odpowiednie związki sportowe lub wygrali eliminacje wojewódzkie w tych zawodach i posiadają co najmniej dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen 3,5 i więcej albo
 • zostali powołani do ogólnopolskiej kadry młodzieżowej w mistrzowskich zawodach międzynarodowych w swojej dyscyplinie sportu i posiadają co najmniej dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen 3,0 i więcej lub
 • posiadają klasę mistrzowską międzynarodową, klasę mistrzowską lub klasę pierwszą w olimpijskich dyscyplinach sportowych zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach odpowiednich związków sportowych i posiadają co najmniej dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen 3,0 i więcej.

2) w konkurencjach zespołowych:

 • zajęli miejsce I – VI w ogólnopolskich zawodach sportowych organizowanych przez odpowiednie związki sportowe albo wygrali eliminacje wojewódzkie w tych zawodach i posiadają co najmniej dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen 3,5 i więcej lub
 • posiadają klasę mistrzowską międzynarodową, klasę mistrzowską lub klasę pierwszą w olimpijskich dyscyplinach sportowych zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach odpowiednich związków sportowych i posiadają co najmniej dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen 3,0 i więcej.

Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne przysługuje uczniom i studentom, którzy spełniają następujące warunki:

 • uzyskali czołowe miejsca (od I – III) w konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu co najmniej ogólnopolskim oraz zwycięstwo w konkursach, przeglądach i festiwalach szczebla wojewódzkiego i posiadają co najmniej dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen 4,0 i więcej lub
 • są autorami wydarzeń artystycznych i posiadają co najmniej dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen 4,0 i więcej.

Dorobek określony w pkt a i b poparty powinien być recenzją znanej osobistości ze środowiska artystycznego lub publikacją w piśmie branżowym.

Z wnioskami o stypendium mogą występować:

 • dyrektorzy szkół – dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz ich absolwenci,
 • studenci,
 • dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, stowarzyszenia, kluby sportowe i artystyczne dla uczniów/studentów do nich należących,
 • dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji.

Do wniosku o stypendium należy dołączyć potwierdzone kopie dokumentów wskazujących na szczególne wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, artystyczne.

Wnioski o stypendium należy składać elektronicznie w formie skanu na adres szkolnictwo@reda.pl lub wrzucając do skrzynki podawczej przy wejściu do Urzędu Miasta w Redzie.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: miasto.reda.pl

A ciekawych innych ofert stypendiów dla uczniów zapraszamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki.

Kontakt

Urząd Miasta w Redzie
ul. Gdańska 33
84-240 Reda
tel. 58 678 80 23
sekretariat@reda.pl
www.miasto.reda.pl

Dokumenty

do pobrania