Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci70
 • absolwenci18
 • doktoranci9
 • naukowcy4
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne12
 • sportowe11
 • artystyczne26
 • naukowe66
 • socjalne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie4
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie8
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podlaskie3
 • pomorskie2
 • śląskie8
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa3
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd53
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia badawcze i twórcze Grażyny Kulczyk z zakresu choreografii

organizator:

Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk

Rodzaj:
naukowe, artystyczne
Grupa docelowa:
absolwenci, doktoranci, naukowcy, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 08.02.2021

Stypendia badawcze i twórcze Grażyny Kulczyk z zakresu choreografii

Art Stations Foundation gorąco zaprasza do aplikowania o wsparcie w ramach pierwszego z trzech programów, które zrealizuje w 2021 roku.

Powołane w 2015 roku całoroczne stypendium badawcze jest wyrazem przekonania o wadze i konieczności pogłębionych badań w obszarze współczesnej choreografii jako warunku koniecznego dla rozwoju tej formy sztuki i wzbogacenia refleksji w jej obszarze o nowatorskie podejścia i metodologie. Jedną z głównych misji programu jest konsekwentne zwiększanie wiedzy o najnowszych zjawiskach w obszarze sztuki choreografii. Dlatego też efektem rzeczowym (i warunkiem otrzymania) stypendium jest zawsze dzielenie się efektami działań i wynikami badań z szerszym gronem odbiorców – zarówno profesjonalnym środowiskiem, jak i publicznością. Stypendium ma na celu promowanie projektów artystów i badaczy, podobnie jak jego fundatorka, gotowych do podejmowania twórczego ryzyka, do wytyczania nowych ścieżek i postrzegania sztuki choreografii w kontekście otaczającej nas rzeczywistości, skłonnych do poszukiwania i formułowania autorskich strategii, rozwiązań i metodologii zarówno w refleksji teoretycznej, jak i – poczynając od tej edycji programu – w praktyce choreograficznej.

W 2021 roku Art Stations Foundation przyzna, jak co roku, jedno całoroczne stypendium badawcze w wysokości 25 tysięcy złotych oraz trzy trzymiesięczne stypendia twórcze w wysokości 10 tysięcy złotych.

Stypendium twórcze dedykowane jest choreografom na realizację konkretnego choreograficznego projektu artystycznego, zarówno scenicznego, jak i poszukującego innej formy, odwołującego się do filozofii i praktyk poszerzonej choreografii (expanded choreography). Dopuszcza się w tym kontekście także potraktowanie stypendium jako uzupełnienie (wkład koprodukcyjny) całościowego budżetu projektu powstającego we współpracy z instytucją, przy czym kosztem kwalifikowanym w takim przypadku może być wyłącznie honorarium artysty aplikującego lub innych artystów zaangażowanych w projekt.

Wnioski o przyznanie Stypendiów na rok 2021 przyjmowane będą w okresie od 11 stycznia do 8 lutego 2021 roku.

Każdy wniosek powinien zawierać:

 • CV wnioskodawcy wraz z danymi kontaktowymi obejmującymi przynajmniej: adres pocztowy, adres e-mail, nr telefonu komórkowego oraz klauzulą RODO,
 • dossier artystyczne lub badawcze wnioskodawcy,
 • opis projektu badawczego (uwzgledniającego zarówno temat /obszar badań, jak i sposoby upowszechniania jego efektów) lub twórczego (uwzgledniającego obok konceptu także szczegóły formy i terminów realizacji projektu).

Opisy nie powinny przekraczać 2 stron formatu A4.

Wnioski powinny zostać wysyłane wyłącznie pocztą elektroniczną na adres aplikacje@artstationsfoundation.pl.

W tytule mejla należy zaznaczyć, czy jest to aplikacja o stypendium badawcze czy twórcze.

Beneficjenci Stypendium Grażyny Kulczyk na rok 2021 zostaną wyłonieni do końca lutego 2021 roku.

Wszelkie pytania proszę kierować na adres: n.gorzelanczyk@artstationsfoundation5050.com.

Informacje pochodzą ze strony: artstationsfoundation5050.com

Jeśli szukacie innych stypendiów artystycznych, zajrzyjcie do naszej wyszukiwarki.

Kontakt

Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk
Stary Browar, ul. Półwiejska 42
61-888 Poznań
tel. 61 859 61 22
n.gorzelanczyk@artstationsfoundation5050.com
www.artstationsfoundation5050.com