Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci40
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe33
 • inne7
 • sportowe11
 • artystyczne20
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia artystyczne w Szczecinie

organizator:

Urząd Miasta Szczecin

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, inni
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 15.09.2016

Stypendia artystyczne w Szczecinie

Stypendium Twórcze Miasta Szczecin mogą otrzymać osoby, które przedstawią spójny,  oryginalny, autorski projekt, który przy maksymalnym dofinansowaniu w wysokości 12.000 zł zostanie zrealizowany do końca bieżącego roku.

Stypendia zostaną przyznane w następujących dziedzinach: literatura, muzyka, film, taniec, teatr, sztuki wizualne oraz upowszechnianie kultury (animacja i edukacja kulturalna).

Wnioski o przyznanie Stypendium mogą składać osoby fizyczne zajmujące się twórczością artystyczną lub upowszechnianiem kultury na realizację autorskiego projektu twórczego lub autorskiego projektu z zakresu upowszechniania kultury na terenie Miasta Szczecin. Co ważne nie została ustalona granica wiekowa, dlatego obok tegorocznych absolwentów szkół artystycznych mogą brać udział w konkursie nawet bardzo dojrzali twórcy. Spośród wszystkich zgłoszonych kandydatur komisja stypendialna wybierze osoby, które zostaną rekomendowane prezydentowi do przyznania wyróżnienia.

Z możliwości ubiegania się o stypendium wyłączeni są uczniowie i studenci szkół artystycznych.

Wnioski  o przyznanie Stypendium mogą być przesyłane pocztą na adres Urzędu Miasta Szczecin:

Urząd Miasta Szczecin

pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

lub składane osobiście w Biurze Obsługi Interesantów.

Nieprzekraczalny termin wpływu zgłoszeń do Urzędu Miasta Szczecin upływa z dniem 15 września 2016r.

Do wniosku  należy dołączyć :

 • Życiorys artystyczny,
 • Portfolio lub dokumentacja działalności artystycznej (recenzje, opinie, kopie utworów lub dzieł, nagrania audio-video, książki, katalogi i inne publikacje, dyplomy i wyróżnienia lub informacje na ich temat itp.),
 • Rekomendacje od osób mających dokonania w dziedzinie, której dotyczy wniosek o stypendium lub związku twórczego lub podmiotu, którego statutowy zakres działalności obejmuje zadania w dziedzinie kultury i sztuki lub dyrektora instytucji kultury.

Informacje pochodzą ze strony: www.szczecin.pl

Kontakt

Urząd Miasta Szczecin - Wydział Kultury
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
tel. +48 91 42 45 651
wk@um.szczecin.pl
www.szczecin.pl

Dokumenty

do pobrania