Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci37
 • absolwenci11
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • naukowe46
 • sportowe14
 • socjalne3
 • artystyczne18
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie6
 • mazowieckie2
 • podkarpackie2
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa10
 • firma5
 • instytucja rządowa4
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego 2013

organizator:

Departament Kultury i Edukacji, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 06.02.2013

Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego 2013

Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego przyznane będą w dwóch kategoriach:

1) kategoria „uczeń”,
celem przyznania stypendium w kategorii „uczeń” jest umożliwienie rozwoju artystycznego kandydata do stypendium, poprzez realizację indywidualnego planu rozwoju artystycznego. Stypendium w tej kategorii może być przyznane uczniom szkół artystycznych:
– podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, nad którymi nadzór pedagogiczny sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej – Okręg Łódzki,
– studentom wyższych uczelni artystycznych, z wyłączeniem studentów pierwszego roku studiów
którzy są zameldowani na terenie województwa łódzkiego lub siedziba szkoły, do której uczęszczają, znajduje się na terenie województwa łódzkiego oraz, których średnia ocen z przedmiotów artystycznych, w roku szkolnym bądź akademickim poprzedzającym rok składania wniosku o stypendium, wynosiła co najmniej:
– 4,5 – w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
– 4,0 – w przypadku studentów wyższych uczelni.

Wnioskodawcą o przyznanie stypendium artystycznego w kategorii „uczeń” może być:
– dyrektor szkoły lub z-ca dyrektora,
– dziekan lub prodziekan wydziału uczelni wyższej.

2) kategoria „młody twórca”,
celem stypendium przyznawanego w kategorii „młody twórca ” jest umożliwienie realizacji projektu artystycznego. O stypendium w kategorii „młody twórca” może ubiegać się:
– osoba pełnoletnia, posiadająca znaczące osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej,
– będąca uczniem lub studentem (w rozumieniu art.2. ust.1. pkt.18k, w związku z pkt. 5, ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. DZ.U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.),
– zameldowana na terenie województwa łódzkiego lub uczęszczająca do szkoły/uczelni, której siedziba znajduje się na terenie województwa łódzkiego,
– w momencie składania wniosku o stypendium nie ukończyła 35. roku życia.

Składanie wniosków

Wnioski o przyznanie stypendium artystycznego Marszałka Województwa Łódzkiego należy składać od 8 stycznia do 6 lutego 2013 roku.

Wnioski wypełnione komputerowo można przesłać pocztą na adres: Departament Kultury i Edukacji, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź albo złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi lub Sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji, Al. Piłsudskiego 8, pok. 1302

UWAGA!!! Do wersji papierowej wniosku należy dołączyć edytowalną wersję elektroniczną (na płycie CD/DVD lub przesłać na adres e-mail iwona.uznanska@lodzkie.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )

Konsultacje i kontakt
W trakcie naboru wniosków będzie możliwość konsultacji i wyjaśnienia wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosków. Z pracownikami Wydziału Kultury można kontaktować się telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście w siedzibie Departamentu Kultury i Edukacji.

Wszelkich informacji na temat stypendium artystycznego udzielają:
Iwona Uznańska, pokój 1320 tel. 042 291-97-43, iwona.uznanska@lodzkie.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Bartłomiej Pielas, pokój 1320 tel. 042 291-97-43, bartlomiej.pielas@lodzkie.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Katarzyna Niemierowicz, pokój 1322 tel. 0 42 291-98-26, k.niemierowicz@lodzkie.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Osoby zainteresowane zapoznaniem się z regulaminem przyznawania stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego, Organizatorzy zapraszają na stronę internetową www.lodzkie.pl zakładka: Kultura/Stypendia, www.intelektualne.lodzkie.pl lub Biuletynu Informacji Publicznej.

Dokumenty do pobrania tutaj: www.intelektualne.lodzkie.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=146&Itemid=116

Informacje pochodzą ze strony www.intelektualne.lodzkie.pl

Kontakt

Departament Kultury i Edukacji, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Al. Piłsudskiego 8
Łódź


www.intelektualne.lodzkie.pl