Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie58
 • studenci32
 • absolwenci7
 • doktoranci4
 • naukowcy2
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe28
 • artystyczne32
 • socjalne10
 • inne11
 • naukowe78
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie26
 • dolnośląskie16
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie5
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa5
 • samorząd56
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Agrafka Agory dla studentów z gmin Zakliczyn i Wojnicz

organizator:

Stowarzyszenie BEZ BARIER

Rodzaj:
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2015

Stypendia Agrafka Agory dla studentów z gmin Zakliczyn i Wojnicz

Stowarzyszenie ,,BEZ BARIER” w Zakliczynie wspólnie z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacją Agory, Gminą Zakliczyn i Wojnicz w roku akademickim 2015/2016 przyzna stypendia w wysokości po 3.420 zł oraz nagrody finansowe i wyróżnienia dla studentów, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów w konkursie, spełniając następujące kryteria (obligatoryjnie trzeba spełnić wymogi pkt. 1 – 4):
1. Są studentami studiów dziennych, stacjonarnych,
2. Zamieszkują na terenie gmin: Zakliczyn lub Wojnicz,
3. Uczą się na uczelniach na terenie RP,
4. Uzyskali średnią min. 4,2 w indeksie (można uzyskać maks. 60 pkt.)
5. Uzyskali inne osiągnięcia w dziedzinie naukowej, wolontariatu, kultury i sportu (można uzyskać maks 30 pkt.)
6. Posiadają trudną sytuację materialną (można uzyskać maks. 20 pkt.)
Termin składania wniosków upływa z dniem 30 września 2015 r. Wnioski należy składać osobiście od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00, w biurze Stowarzyszenia w Zakliczynie przy ul. Tarnowskiej 2 , II-gie piętro, pokój 20, tel. 14/66-53-999 (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu) Decyzję o przyznaniu stypendium podejmie Komisja Kwalifikacyjna na podstawie ilości uzyskanych punktów, według kryteriów zawartych w załączniku do Regulaminu Programu Stypendialnego ,,AGRAFKA AGORY”.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 października 2014 r. O przyznaniu stypendium kandydaci będą powiadomieni telefonicznie lub listownie.
WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o stypendium
2. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej (załącznik nr 1)
3. Oświadczenie zgody stypendysty o przetwarzaniu danych (załącznik nr 2)
4. Dziedzina zainteresowań kandydata na stypendystę (załącznik nr 3)
5. Potwierdzenie osiągniętych wyników studiów (średnia ocen) z ostatniego roku akademickiego– zaświadczenie z uczelni
6. Ewentualne inne szczególne osiągnięcia w dziedzinie naukowej, sportu i kultury (kopia- oryginał do wglądu)
Formularze aplikacyjne dostępne są w biurze SPON „BEZ BARIER” lub na stronie bezbarier.org w
zakładce Stypendia – Program Stypendialny Agrafka Agory 2015/2016
Koordynator Programu Agrafka Agory – Ewa Jóźwiak tel do biura SPON „BEZ BARIER” 14 66 53 999 (od 8.00-15.00)

Informacje pochodzą ze strony: www.bezbarier.org

Kontakt

Stowarzyszenie BEZ BARIER
ul. Tarnowska 2
32-840 Zakliczyn
tel. 14 66 53 999
biuro@bezbarier.org
www.bezbarier.org