Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie73
 • studenci36
 • absolwenci7
 • doktoranci7
 • naukowcy5
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe95
 • inne12
 • sportowe32
 • artystyczne39
 • socjalne11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie27
 • dolnośląskie17
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie4
 • lubuskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie10
 • opolskie1
 • podkarpackie4
 • podlaskie1
 • pomorskie8
 • śląskie8
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd70
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Studencki Program Stypendialny dla doktorantów we Wrocławiu 2024

organizator:

Urząd Miejski Wrocławia

Rodzaj:
artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 31.08.2024

Studencki Program Stypendialny dla doktorantów we Wrocławiu 2024

Stypendium dla doktorantów przyznawane jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinach wiedzy odpowiadających jednej z ośmiu kategorii stypendialnych. Stypendia przyznawane są doktorantowi na okres 9 miesięcy.

O stypendium może ubiegać się doktorant, który:

studiuje we Wrocławiu na studiach III stopnia na uczelniach publicznych i niepublicznych lub w placówkach naukowych prowadzących studia doktoranckie we Wrocławiu;
studiuje w szkole doktorskiej na uczelni publicznej lub niepublicznej albo w podmiocie naukowym prowadzącym szkołę doktorską;
nie otrzymał stypendium w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego dla doktorantów.

Zasadniczym kryterium do uzyskania stypendium przez doktoranta są wybitne osiągnięcia w dziedzinach wiedzy odpowiadających jednej z ośmiu kategorii stypendialnych:

 • stypendium im. Ludwika Hirszfelda zakresie nauk biologicznych i medycznych;
 • stypendium im. Hugona Steinhausa z zakresu nauk matematycznych;
 • stypendium im. Maxa Borna: w zakresie nauk fizycznych i chemicznych;
 • stypendium im. Jerzego Grotowskiego w zakresie sztuki
 • stypendium im. Jana Mozrzymasa w zakresie badań interdyscyplinarnych;
 • stypendium im. Wincentego Stysia w zakresie nauk społecznych i humanistycznych;
 • stypendium im. Mariana Suskiego w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych;
 • stypendium im. Alfreda Jahna w zakresie nauk o Ziemi i środowisku.

Złożony przez doktoranta za pośrednictwem aplikacji internetowej Studenckiego Programu Stypendialnego wniosek on-line powinien zawierać w formie pliku pdf dokumenty potwierdzające:

 • status doktoranta z wyszczególnieniem nazwy, kierunku, roku i semestru studiów w postaci zaświadczenia wydanego przez wrocławską uczelnię lub instytut zawierającego pieczęć uczelni lub instytutu, datę jego wydania, czytelny podpis osoby wydającej dokument;
 • osiągnięcia i dorobek naukowy doktoranta w dziedzinie wiedzy odpowiadającej jednej z ośmiu kategorii stypendialnych, o których mowa § 4 ust. 1 Uchwały nr nr LXVIII/1772/23 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zasad udzielania i wysokości stypendiów dla studentów i doktorantów w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego.

Informacje pochodzą ze strony: wca.wroc.pl

Inne oferty stypendialne dla doktorantów są dostępne w naszej wyszukiwarce.

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Wrocławskie Centrum Akademickie, Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi, Urząd Miejski Wrocławia
Rynek 13 (II p.)
50-101 Wrocław
tel. 71 798 13 15
bwu@um.wroc.pl
wca.wroc.pl