Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie56
 • studenci66
 • absolwenci21
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe86
 • inne15
 • artystyczne30
 • sportowe24
 • socjalne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie35
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie5
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd67
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Strumień – stypendia dla uczniów

organizator:

Urząd Gminy Strumień

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 15.07.2020

Strumień – stypendia dla uczniów

Trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia naukowe  w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Strumieniu w roku  szkolnym 2019/2020.

O stypendium za wyniki w nauce może ubiegać się uczeń klasy IV-VIII szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Strumień, który po ukończeniu w danym roku szkolnym rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wyniku rocznej klasyfikacji osiągnął ze wszystkich przedmiotów średnią arytmetyczną co najmniej 5,60 oraz jednocześnie reprezentował szkołę w danym roku szkolnym w konkursach i olimpiadach przedmiotowych (z wyłączeniem konkursów artystycznych i sportowych).

Natomiast, o stypendium za osiągnięcia naukowe może ubiegać się uczeń, który uzyskał w danym roku szkolnym tytuł laureata lub finalisty w konkursie przedmiotowym lub olimpiadzie przedmiotowej, co najmniej na szczeblu wojewódzkim.

Wniosek należy złożyć do dnia 15 lipca br. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strumieniu (wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane). Osoby, które z uwagi na obecną sytuację epidemiczną, nie mają możliwości osobistego złożenia wniosku, osoby proszone są o przesłanie skanu wypełnionego i podpisanego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami na adres email: edukacja@um.strumien.pl. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 33 8570 142.

Formularz wniosku oraz opis Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży i szczegółowe warunki, forma i tryb przyznawania stypendiów  znajdują się:na stronie Urzędy Gminy Strumień.

Informacje pochodzą ze strony: strumien.pl

W naszej bazie możecie znaleźć też inne stypendia dla uczniów!

Kontakt

Urząd Gminy Strumień
ul. Rynek 4
43-246 Strumień
tel. 33 8570 142
edukacja@um.strumien.pl
http://strumien.pl