Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci19
 • absolwenci11
 • doktoranci7
 • naukowcy3
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe25
 • inne4
 • sportowe10
 • artystyczne14
 • socjalne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie13
 • międzynarodowe6
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa2
 • firma2
 • instytucja rządowa2
 • samorząd18
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

„Sławkowskie Laury” – stypendia 2018

organizator:

Urząd Miasta Sławków

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 31.08.2018

„Sławkowskie Laury” – stypendia 2018

Stypendium ma na celu wspomaganie rozwoju wybitnie uzdolnionej młodzieży.

Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnych osiągnięć kandydata do stypendium.

Stypendium przyznawane jest:
a). uczniom szkół podstawowych w klasach IV-VIII,
b). uczniom klas gimnazjalnych do czasu wygaśnięcia gimnazjum,
c). uczniom szkół kończących się maturą – każdego typu.

Stypendium przeznaczone jest dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sławków.

Stypendia przyznawane są w formie jednorazowej wypłaty, za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym przyznawane jest stypendium. Kwota stypendiów jest jednakowa dla każdego ucznia.

Wysokość stypendium wynosi minimum 100 zł, a maksimum 800 zł.

Kryteria przyznawania stypendiów
Stypendia mogą otrzymać uczniowie spełniając łącznie następujące warunki:
1). w przypadku uczniów szkoły podstawowej:
a). zajęcie indywidualnego miejsca od I do III w konkursie, festiwalu, przeglądzie, zawodach, w których udział brało co najmniej 30 uczniów, reprezentujących placówki z terenu co najmniej 5 gmin lub uzyskanie tytułu laureata bądź finalisty konkursu przedmiotowego lub olimpiady przedmiotowej;
b). uzyskanie na koniec roku szkolnego średniej ocen co najmniej 5,65 i wzorowej oceny z zachowania;
2). w przypadku uczniów klas gimnazjalnych:
a). zajęcie indywidualnego miejsca od I do III w konkursie, festiwalu, przeglądzie, zawodach, w których udział brało co najmniej 30 uczniów, reprezentujących placówki z terenu co najmniej 5 gmin lub uzyskanie tytułu laureata bądź finalisty konkursu przedmiotowego lub olimpiady przedmiotowej;
b). uzyskanie na koniec roku szkolnego średniej ocen co najmniej 4,85 i wzorowej oceny z zachowania;
3). w przypadku uczniów szkół kończących się maturą:
a). zajęcie indywidualnego miejsca od I do III w konkursie, festiwalu, przeglądzie, zawodach, w których udział brało co najmniej 30 uczniów, reprezentujących placówki z terenu co najmniej 5 gmin lub uzyskanie tytułu laureata bądź finalisty konkursu przedmiotowego lub olimpiady przedmiotowej;
b). uzyskanie na koniec roku szkolnego średniej ocen co najmniej 4,85 i wzorowej oceny z zachowania.

Zasady zgłaszania kandydatów

Kandydatów do stypendiów zgłaszają: zainteresowany kandydat lub rodzic/opiekun prawny.

Wniosek o przyznanie stypendium – Sławkowskie Laury stanowiący załącznik nr 1 wraz z innymi dokumentami należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Sławków, 41-260 Sławków Rynek 1, w terminie od 30 czerwca do 31 sierpnia każdego roku. Wnioski dostępne są w siedzibie oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Sławków.

Wnioski o stypendium będą rozpatrywane w okresie od 1 do 20 września każdego roku.

Wymagane dokumenty

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:
a). kopię świadectwa szkolnego z bieżącego roku szkolnego,
b). kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata i jego udział oraz zasięg konkursów, festiwali, przeglądów, zawodów.

Informacje pochodzą ze strony www.wqww.slawkow.pl

Kontakt

Urząd Miasta Sławków
Rynek 1
Sławków


www.wqww.slawkow.pl

Dokumenty

do pobrania