Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie95
 • studenci61
 • absolwenci8
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe45
 • artystyczne45
 • naukowe110
 • socjalne25
 • inne17
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie31
 • dolnośląskie14
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie5
 • lubelskie5
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie7
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie11
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa6
 • samorząd85
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Ścinawa – stypendia naukowe, artystyczne i nagrody sportowe

organizator:

Urząd Miasta i Gminy Ścinawa

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 30.06.2024

Ścinawa – stypendia naukowe, artystyczne i nagrody sportowe

Zdolni uczniowie z terenu gminy Ścinawa będą mogli niebawem ubiegać się o stypendia samorządowe w następujących kategoriach: za bardzo dobre wyniki w nauce, za szczególne osiągnięcia naukowe, szczególne osiągnięcia artystyczne. Wnioski od uczniów szkół podstawowych przyjmowane będą po radach klasyfikacyjnych (w przypadku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie od 13 czerwca, w przypadku Szkoły Podstawowej w Tymowej od 19 czerwca), wnioski od uczniów szkół średnich przyjmowane będą po zakończeniu roku szkolnego.

Do składania wniosków uprawnieni są uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych, będący mieszkańcami gminy Ścinawa, którzy na koniec roku szkolnego 2023/2024 osiągnęli co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz średnią ocen:

 • 5,20 – uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych;
 • 5,00 – uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych;
 • 4,80 – uczniowie szkół ponadpodstawowych.
  Średnia ocen podawana do drugiego miejsca po przecinku, bez zaokrąglania.

Do ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia naukowe bądź artystyczne uprawniony jest uczeń, który:

 1. indywidualnie zdobył nagrodę główną, zajął miejsce I-III bądź wyróżnienie w olimpiadach, konkursach na szczeblu co najmniej wojewódzkim;
 2.  grupowo zdobył nagrodę główna, zajął miejsce I-III bądź wyróżnienie w olimpiadach, konkursach na szczeblu co najmniej ogólnopolskim.

Wnioski o przyznanie stypendium za wyniki w nauce, stypendium za osiągnięcia naukowe i artystyczne należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa , biuro nr 4, parter, na odpowiednich formularzach w terminie:

 • do 14 czerwca br. – uczniowie uczęszczający do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie,
 • do 20 czerwca uczniowie uczęszczający do Szkoły Podstawowej w Tymowej,
 • do 30 czerwca uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Zdolni sportowcy mogą otrzymać nagrody za osiągnięte wyniki sportowe zarówno indywidualnie jak i zespołowo, spełniając następujące kryteria:

 1. uczeń lub student do ukończenia 25 roku życia, będący mieszkańcem gminy Ścinawa, który:
  a) co najmniej został zakwalifikowany do udziału w mistrzostwach Europy, świata, igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich,
  b) zajął od I-X miejsca w mistrzostwach Polski,
  c) zajął od I-VI miejsca w zawodach, olimpiadach i paraolimpiadach sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim.
 2. zawodnik powyżej 25 roku życia, będący mieszkańcem gminy Ścinawa, który:
  a) zajął od I-X miejsca w mistrzostwach Polski,
  b) co najmniej został zakwalifikowany do udziału w mistrzostwach Europy, świata, igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich.

Wnioski o przyznanie nagrody sportowej należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa, pokój nr 4, parter w terminie do dnia 14 czerwca. Szczegółowe informacje o kryteriach i trybie składania wniosków o przyznanie stypendium zawarte są w uchwałach: Uchwała nr LXVIII/248/13 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie określenie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, rodzajów oraz wysokości nagród sportowych za osiągnięte wyniki sportowe oraz uchwała nr VIII/55/19 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendium samorządowego.
Szczegółowe informacje o stypendiach i nagrodzie sportowej oraz wnioski dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.scinawa.pl/stypendia.html.

Informacje pochodzą ze strony: scinawa.pl

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Ścinawa
Rynek 17
59-330 Ścinawa