Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie93
 • studenci60
 • absolwenci8
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe109
 • socjalne25
 • inne17
 • sportowe43
 • artystyczne44
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie31
 • dolnośląskie14
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie5
 • lubelskie5
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie7
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie11
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa6
 • samorząd83
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Rudna – stypendia dla uczniów i absolwentów 2024

organizator:

Urząd Gminy Rudna

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 15.07.2024

Rudna – stypendia dla uczniów i absolwentów 2024

Wniosek o przyznanie stypendium dla uczniów i absolwentów szkół podstawowych należy składać do 14 czerwca 2024 r. w Urzędzie Gminy Rudna.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów i absolwentów szkół ponadpodstawowych upływa 15 lipca 2024 r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Rudna Nr LIX/425/2023 o stypendium Wójta może ubiegać się uczeń lub absolwent szkoły podstawowej pobierający naukę na terenie gminy Rudna, który w roku szkolnym za który składany jest wniosek, spełnił kryteria:

 1. w klasie IV uzyskał średnią ocen z przedmiotów, co najmniej 5,2;
 2. w klasie V-VIII uzyskał średnią ocen z przedmiotów, co najmniej 5,0 i uzyskał wzorową ocenę z zachowania.

Uczniowie o niższej średniej, 4,75 również mogą ubiegać się o stypendium. Poza uzyskaniem średniej z przedmiotów 4,75 ważna jest także ocena z zachowania, która powinna być co najmniej bardzo dobra. Kolejny ważny warunek do spełnienia przez ucznia to osiągnięcia w konkursach i olimpiadach na szczeblach wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.
Uczniowie , którzy kończą naukę w klasie VIII mogą otrzymać nagrodę, którą przyznaje się na wniosek dyrektora szkoły. Zgodnie z uchwałą uczeń musi spełnić kilka warunków:

 1. aktywnie uczestniczy w życiu społeczności szkolnej lub działa na rzecz innych uczniów i osób, w szczególności: w samorządzie szkolnym, wolontariacie;
 2. uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,75 i posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania;
 3. zajął w konkurencjach indywidualnych w danym roku szkolnym na szczeblu wojewódzkim I-III miejsce, ogólnopolskim I-X miejsce, międzynarodowym I-XV miejsce w konkursach, olimpiadach interdyscyplinarnych lub przedmiotowych;
 4. uzyskał najwyższy wynik na egzaminie ósmoklasisty;
 5. promuje swoimi osiągnięciami szkołę oraz gminę Rudna w regionie, województwie lub kraju.

Do wniosku należy załączyć:

 1. zaświadczenie ze szkoły, zawierające informację o średniej ocen oraz ocenie z zachowania;
 2. w przypadku ubiegania się o stypendium przez laureatów olimpiad/konkursów interdyscyplinarnych lub przedmiotowych należy przedłożyć dokumenty potwierdzające osiągnięcia.

Informacje pochodzą ze strony: rudna.pl

Inne stypendia naukowe dla uczniów i studentów można znaleźć w naszej bazie.

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Urząd Gminy Rudna
pl. Zwycięstwa 15
59-305 Rudna
tel. 76 74 92 100
sekretariat@rudna.pl
rudna.pl