Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci32
 • absolwenci8
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe38
 • artystyczne14
 • socjalne3
 • inne6
 • sportowe11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie25
 • dolnośląskie5
 • lubelskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie2
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa5
 • samorząd16
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program Zawacka NAWA – oferta przyjazdowa

organizator:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
międzynarodowe
termin składania wniosków: 30.04.2024

Program Zawacka NAWA – oferta przyjazdowa

Celem Programu jest pogłębienie międzynarodowej współpracy akademickiej poprzez przyjazdy studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich oraz naukowców do polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki, na podstawie umów międzynarodowych zawartych pomiędzy Polską a wskazanymi w ogłoszeniu krajami partnerskimi.

O udział w Programie mogą ubiegać się:

 • absolwenci szkół średnich, posiadający w momencie rozpoczęcia realizacji kształcenia w Polsce, świadectwo ukończenia szkoły, dające im prawo do podjęcia studiów w kraju wydania świadectwa na dowolnym kierunku i typie uczelni;
 • studenci;
 • absolwenci studiów wyższych ubiegający się o przyjęcie na kolejny stopień kształcenia, którzy uzyskali dyplom nie wcześniej niż w 2022 roku;
 • osoby posiadające status doktoranta zgodnie z zasadami systemu szkolnictwa wyższego i nauki swojego kraju;
 • naukowcy i nauczyciele akademiccy prowadzący badania lub dydaktykę w kraju biorącym udział w Programie, niemający zatrudniania w polskiej instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

W ramach Programu uprawnione są przyjazdy, których celem jest:

 • odbycie studiów pełnych lub częściowych w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • kształcenie w szkole doktorskiej;
 • pobyt naukowy, czyli np.: staż naukowy, wizyty studyjne, pozyskanie materiałów do pracy naukowej, prowadzenie w ośrodku goszczącym zajęć dydaktycznych, inne formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane z realizacją studiów, pracy doktorskiej lub pracy naukowej.

Program otwarty jest dla studentów, doktorantów i pracowników uczelni oraz instytutów badawczych, reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, chyba że dana umowa międzynarodowa stanowi inaczej.

We wniosku wnioskodawca przedstawia jedno lub więcej działań, które zamierza zrealizować w polskim ośrodku goszczącym. Wskazuje ich cele, znaczenie dla podejmowanych studiów lub rozwoju kariery naukowej oraz uzasadnia wybór ośrodka goszczącego dla planowanych działań.
Osoby zainteresowane udziałem w Programie składają wnioski do instytucji partnerskich w swoich krajach zgodnie z ich zasadami i terminami.

Lista krajów, z których można przyjechać w ramach Programu, wraz z opisem dostępnych form pobytu w Polsce, informacją o kraju wypłacającym stypendium i kontaktem do instytucji partnerskiej stanowi załącznik 1. do Ogłoszenia.

Zagraniczne instytucje partnerskie do dnia 30 kwietnia 2024 r. przekazują Agencji listy rekomendowanych kandydatów (dalej „wnioskodawca”).

Lista wnioskodawców z danego kraju powinna zawierać następujące dane:

 • imię;
 • nazwisko;
 • płeć;
 • data urodzenia;
 • e-mail wnioskodawcy;
 • ośrodek goszczący w Polsce, w którym wnioskodawca zamierza realizować pobyt[3];
 • forma pobytu, o którą ubiega się wnioskodawca.

Po otrzymaniu list od zagranicznych instytucji partnerskich, NAWA przekazuje wnioskodawcom informacje o sposobie i terminie rejestracji (złożenia wniosku) w Systemie teleinformatycznym Agencji.

Informacje pochodzą ze strony: nawa.gov.pl

W naszych bazach można znaleźć także inne oferty stypendiów naukowych.

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
ul. Polna 40
00-635 Warszawa
tel. 22 390 35 00
wymiana@nawa.gov.pl
nawa.gov.pl