Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci40
 • absolwenci17
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne11
 • socjalne9
 • sportowe10
 • naukowe41
 • artystyczne20
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe8
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa8
 • firma6
 • instytucja rządowa9
 • samorząd15
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program stypendiów doktoranckich dla świętokrzyskich wynalazców

organizator:

Kombinatorium Badawcze

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
świętokrzyskie
termin składania wniosków: 07.12.2011

Program stypendiów doktoranckich dla świętokrzyskich wynalazców

„Program stypendium doktoranckich dla świętokrzyskich wynalazców” to program skierowany  do doktorantów uczelni województwa świętokrzyskiego, którzy studiują i mają otwarty przewód doktorski na kierunkach priorytetowych dla rozwoju województwa świętokrzyskiego. Zgodnie z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Świętokrzyskiego są to kierunki ścisłe, techniczne, zarządzanie, ekonomia,  powiązane z przemysłem budowlanym, metalurgicznym, maszynowym oraz precyzyjnym.

W województwie świętokrzyskim studia doktoranckie prowadzą dwie uczelnie publiczne: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i Politechnika Świętokrzyska. Mimo to, w dalszym ciągu mało osób decyduje się na podjęcie nauki na studiach pomagisterskich, a jedną z przyczyn są problemy we wspieraniu finansowym młodych naukowców.  Na niekorzyść takiego wyboru przemawia także brak wsparcia finansowego studentów  ze źródeł innych niż ośrodki naukowe. Projekt „Program stypendium doktorskich dla świętokrzyskich wynalazców” jest odpowiedzią na potrzeby rynku i jednocześnie szansą dla zdolnych naukowców.

Za realizacją projektu przemawia także duży potencjał jaki posiada województwo świętokrzyskie. Odsetek firm prowadzących działalność innowacyjną jest tylko o 1% mniejszy niż średnia kraju (20% przy średniej 21%). Województwo to ma też największy w Polsce  odsetek innowacyjnej produkcji wśród małych firm, który stanowi 54%, jednakże znajduje się dopiero na 14 miejscu wśród województw w ocenie innowacyjności i zajmuje ostatnie miejsce pod względem nakładów na prace B+R.  Wszystko to pokazuje, że przedsiębiorstwa rozwijają się pod kątem innowacyjności, jednak brakuje im  wsparcia ze strony świata akademickiego.

W ramach realizowanego przez Kombinatorium projektu każdy ze studentów, który weźmie w nim udział, otrzyma co miesiąc wysokie stypendium w kwocie 3 400,00zł.

 • Dodatkowo, uczestniczący w projekcie studenci, którzy złożą wnioski i przejdą pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, będą mieli zapewnione indywidualne konsultacje z Ekspertami ds. Nauki i Badań oraz wsparcie i udział w szkoleniach w zakresie:
 • Ochrony prawnej własności intelektualnej
 • Rynkowej analizy technologii
 • Wyceny innowacyjnych technologii
 • Sposobów finansowania innowacyjnych przedsiębiorstw

Projekt ma na celu zwiększenie liczby prac naukowych mających szansę na komercjalizację i wykorzystanie w sektorze przedsiębiorstw, poprzez wsparcie finansowe dla dziesięciudoktorantów. Zakłada wsparcie naukowe kobiet w trakcie prowadzonych prac badawczych poprzez zagwarantowanie im miejsc w grupie stypendystów. Efektem podejmowanych działań będzie wyprawcowanie dziesięciu  innowacyjnych rozwiązań problemów zaistniałych w konkretnym przedsiębiorstwie.

Jak możesz się zgłosić do udziału w projekcie?
– wypełnij ankietę zgłoszeniową oraz formularz wywiadu  w Biurze Projektu, lub za pośrednictwem strony internetowej projektu;
– złóż konspekt nt. prowadzonych   planowanych badań wraz z opinią promotora;
– idź na rozmowę kwalifikacyjną, która będzie połączona z prezentacją badań.

Jakie będą kryteria ocen Komisji Rekrutacyjnej?
– innowacyjność rozwiązań;
– istotność  z punktu widzenia priorytetów rozwoju województwa świętokrzyskiego;
– możliwości wdrożenia zaprezentowanych rozwiązań do praktyki gospodarczej;
– średnia ocen zdobyta na studiach;
– osiągnięcia naukowe;
– udokumentowana współpraca z sektorem przedsiębiorstw.

„Program stypendium doktoranckich dla świętokrzyskich wynalazców” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poprzez działanie 8.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Termin realizacji projektu: 01.10.2011 – 30.06.2012

Informacje pochodzą ze strony kielce.kombinatorium.pl

Kontakt

Kombinatorium Badawcze
ul. Sienkiewicza 57 lok.16
25-002 Kielce


kielce.kombinatorium.pl