Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci38
 • absolwenci16
 • doktoranci10
 • naukowcy4
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe12
 • artystyczne20
 • naukowe50
 • socjalne8
 • inne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie25
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie4
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie4
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • pomorskie3
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa8
 • firma6
 • instytucja rządowa4
 • samorząd25
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program stypendialny partnerstwa dla Krajny i Pałuk "Młody talent Krajny i Pałuk"

organizator:

.

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 30.06.2011

Program stypendialny partnerstwa dla Krajny i Pałuk "Młody talent Krajny i Pałuk"

Celem programu jest wspieranie szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie powiatu nakielskiego.

Pomoc udzielana jest w formie świadczeń pieniężnych (stypendiów) zgodnie z kryteriami określonymi poniżej:
a. wyniki w nauce (średnia ocen w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium co najmniej 4,0) max 20 pkt.
b. sytuacja majątkowa (dochód brutto na członka rodziny –
średnia za poprzedni rok) max 30 pkt.
c. szczególne udokumentowane osiągnięcia kandydata (np. laureat konkursu lub olimpiady, osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe, lub zaangażowanie na rzecz lokalnych społeczności i/ lub organizacji, max 50

Sytuację majątkową (dochód brutto na członka rodziny) należy udokumentować przedkładając:
a. w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę, osób będących na zasiłkach dla bezrobotnych oraz emerytów i rencistów – poświadczony przez urząd skarbowy PIT (dotyczy obojga rodziców stypendysty bądź opiekunów prawnych) za zakończony poprzedni rok kalendarzowy wraz z oświadczeniem o ilości osób na utrzymaniu,
b. w przypadku rolników indywidualnych zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodowości gospodarstwa rolnego wraz z oświadczeniem o ilości osób na utrzymaniu,

Stypendia są przyznawane przez Kapitułę Programu Stypendialnego „MŁODY TALENT KRAJNY I PAŁUK ”. Z wnioskiem o przyznanie stypendium do Kapituły Programu mogą wystąpić:
a. szkoła (w imieniu szkoły: Rada Pedagogiczna, dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu, wychowawca, samorząd uczniowski, Rada Rodziców) – dopuszcza się możliwość zgłoszenia max 3 kandydatur,
b. lokalna organizacja i/lub instytucja działająca na obszarze powiatu –organizacja/instytucja może zgłosić max 1 kandydaturę przy czym zgłoszony w ten sposób
kandydat może być kolejną osobą z danej szkoły

Informacje pochodzą ze strony stowarzyszenie.cna.org.pl

Kontakt

.
.
.