Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie57
 • studenci73
 • absolwenci20
 • doktoranci11
 • naukowcy7
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne14
 • socjalne12
 • sportowe30
 • artystyczne42
 • naukowe92
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie37
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie11
 • łódzkie4
 • lubelskie3
 • lubuskie4
 • małopolskie6
 • mazowieckie8
 • podkarpackie4
 • podlaskie3
 • pomorskie4
 • śląskie14
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie9
 • zachodniopomorskie5
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa1
 • firma7
 • instytucja rządowa6
 • samorząd75
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Program stypendialny partnerstwa dla Krajny i Pałuk "Młody talent Krajny i Pałuk"

organizator:

.

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 30.06.2011

Program stypendialny partnerstwa dla Krajny i Pałuk "Młody talent Krajny i Pałuk"

Celem programu jest wspieranie szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie powiatu nakielskiego.

Pomoc udzielana jest w formie świadczeń pieniężnych (stypendiów) zgodnie z kryteriami określonymi poniżej:
a. wyniki w nauce (średnia ocen w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium co najmniej 4,0) max 20 pkt.
b. sytuacja majątkowa (dochód brutto na członka rodziny –
średnia za poprzedni rok) max 30 pkt.
c. szczególne udokumentowane osiągnięcia kandydata (np. laureat konkursu lub olimpiady, osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe, lub zaangażowanie na rzecz lokalnych społeczności i/ lub organizacji, max 50

Sytuację majątkową (dochód brutto na członka rodziny) należy udokumentować przedkładając:
a. w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę, osób będących na zasiłkach dla bezrobotnych oraz emerytów i rencistów – poświadczony przez urząd skarbowy PIT (dotyczy obojga rodziców stypendysty bądź opiekunów prawnych) za zakończony poprzedni rok kalendarzowy wraz z oświadczeniem o ilości osób na utrzymaniu,
b. w przypadku rolników indywidualnych zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodowości gospodarstwa rolnego wraz z oświadczeniem o ilości osób na utrzymaniu,

Stypendia są przyznawane przez Kapitułę Programu Stypendialnego „MŁODY TALENT KRAJNY I PAŁUK ”. Z wnioskiem o przyznanie stypendium do Kapituły Programu mogą wystąpić:
a. szkoła (w imieniu szkoły: Rada Pedagogiczna, dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu, wychowawca, samorząd uczniowski, Rada Rodziców) – dopuszcza się możliwość zgłoszenia max 3 kandydatur,
b. lokalna organizacja i/lub instytucja działająca na obszarze powiatu –organizacja/instytucja może zgłosić max 1 kandydaturę przy czym zgłoszony w ten sposób
kandydat może być kolejną osobą z danej szkoły

Informacje pochodzą ze strony stowarzyszenie.cna.org.pl

Kontakt

.
.
.