Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie35
 • studenci34
 • absolwenci18
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe40
 • sportowe20
 • artystyczne26
 • socjalne10
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie17
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • łódzkie4
 • lubelskie2
 • małopolskie6
 • mazowieckie6
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa5
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd38
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program stypendialny partnerstwa dla Krajny i Pałuk "Młody talent Krajny i Pałuk"

organizator:

.

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 30.06.2011

Program stypendialny partnerstwa dla Krajny i Pałuk "Młody talent Krajny i Pałuk"

Celem programu jest wspieranie szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie powiatu nakielskiego.

Pomoc udzielana jest w formie świadczeń pieniężnych (stypendiów) zgodnie z kryteriami określonymi poniżej:
a. wyniki w nauce (średnia ocen w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium co najmniej 4,0) max 20 pkt.
b. sytuacja majątkowa (dochód brutto na członka rodziny –
średnia za poprzedni rok) max 30 pkt.
c. szczególne udokumentowane osiągnięcia kandydata (np. laureat konkursu lub olimpiady, osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe, lub zaangażowanie na rzecz lokalnych społeczności i/ lub organizacji, max 50

Sytuację majątkową (dochód brutto na członka rodziny) należy udokumentować przedkładając:
a. w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę, osób będących na zasiłkach dla bezrobotnych oraz emerytów i rencistów – poświadczony przez urząd skarbowy PIT (dotyczy obojga rodziców stypendysty bądź opiekunów prawnych) za zakończony poprzedni rok kalendarzowy wraz z oświadczeniem o ilości osób na utrzymaniu,
b. w przypadku rolników indywidualnych zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodowości gospodarstwa rolnego wraz z oświadczeniem o ilości osób na utrzymaniu,

Stypendia są przyznawane przez Kapitułę Programu Stypendialnego „MŁODY TALENT KRAJNY I PAŁUK ”. Z wnioskiem o przyznanie stypendium do Kapituły Programu mogą wystąpić:
a. szkoła (w imieniu szkoły: Rada Pedagogiczna, dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu, wychowawca, samorząd uczniowski, Rada Rodziców) – dopuszcza się możliwość zgłoszenia max 3 kandydatur,
b. lokalna organizacja i/lub instytucja działająca na obszarze powiatu –organizacja/instytucja może zgłosić max 1 kandydaturę przy czym zgłoszony w ten sposób
kandydat może być kolejną osobą z danej szkoły

Informacje pochodzą ze strony stowarzyszenie.cna.org.pl

Kontakt

.
.
.