Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie14
 • studenci28
 • absolwenci18
 • doktoranci10
 • naukowcy8
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne17
 • socjalne4
 • naukowe28
 • inne6
 • sportowe4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie23
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd12
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Program stypendialny miasta Marki

organizator:

Kancelaria Urzędu Miasta Marki

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 05.10.2012

Program stypendialny miasta Marki

Marecki Program Stypendialny dla najlepszych

Jeszcze do 5 października można ubiegać się o stypendium

Miasto Marki kontynuuje szkolny Program Stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i dla studentów będących mieszkańcami miasta Marki.

Celem Programu jest wspieranie edukacji uzdolnionych uczniów i studentów przez świadczenie pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym w formie stypendium. Fundusz stypendialny pochodzi w całości z własnych środków finansowych miasta.

Prawo do ubiegania się o przyznanie stypendium przysługiwać będzie uczniom szkół ponadgimnazjalnych i studentom kształcących się w szkołach wyższych, będącym stałymi mieszkańcami miasta Marki.

Stypendium będzie przyznawane na okres 10 miesięcy w następujących kategoriach:

 1. za osiągnięcia w nauce,
 2. za osiągnięcia sportowe lub artystyczne oraz dobre wyniki w nauce.

Wnioski o stypendium mogą składać:

 1. sami zainteresowani,
 2. rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,
 3. rady pedagogiczne bądź rady szkół,
 4. dyrekcje szkół,
 5. organizacje samorządowe i społeczne,
 6. władze klubów i organizacji sportowych.

Wniosek, którego wzór został przedstawiony w załączeniu należy złożyć do Kancelarii Urzędu Miasta Marki przy Al. J. Piłsudskiego 95 w terminie do 5 października 2012 roku.

Komisja Stypendialna przyzna następujące stypendia:

 1. za osiągnięcia w nauce:
 • 5 równych stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w wysokości 200 zł na miesiąc.
 • 5 równych stypendiów dla studentów szkół wyższych – w wysokości 300 zł na miesiąc.

2.  za osiągnięcia sportowe lub artystyczne oraz dobre wyniki w nauce:

 • 5 równych stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów w wysokości 200 zł na miesiąc.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów w ramach Programu, w tym formy, zakres i tryb postępowania w tych sprawach są określone w załączniku do uchwały nr X/72/2011 Rady Miasta Marki z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie utworzenia funduszu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i dla studentów będących mieszkańcami miasta Marki.

Wniosek o przyznanie stypendium do pobrania w pdf

Informacje pochodzą ze strony www.marki.pl

Kontakt

Kancelaria Urzędu Miasta Marki
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95
05-270 Marki
tel. 22 781 10 03
urzad.miasta@marki.pl
www.marki.pl