Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie93
 • studenci63
 • absolwenci10
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe109
 • inne18
 • sportowe44
 • socjalne26
 • artystyczne45
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie32
 • dolnośląskie14
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie4
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie11
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa2
 • firma8
 • instytucja rządowa6
 • samorząd84
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program stypendialny „Lubuscy Zawodowcy” 2023/2024

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Rodzaj:
inne, naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubuskie
termin składania wniosków: 22.11.2023

Program stypendialny „Lubuscy Zawodowcy” 2023/2024

Zarząd Województwa Lubuskiego wyznaczył termin naboru wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu Lubuscy Zawodowcy – Program Stypendialny oraz zatwierdził wzory dokumentów niezbędnych do jego realizacji.

Nabór odbędzie się w terminie: od 13 do 22 listopada 2023 r.

Uczniowie zainteresowani otrzymaniem stypendium, spełniający kryteria określone w Regulaminie przyznawania stypendiów Lubuscy Zawodowcy – Program Stypendialny, muszą złożyć wnioski w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:

 1. w wersji elektronicznej poprzez Generator Wniosków dostępny na stronie internetowej, https://lubuskie.wypelnij-wniosek.pl/
 2. w wersji papierowej wraz z załącznikami wygenerowanymi z Generatora Wniosków i pozostałymi dokumentami

Wersje papierowe wniosków o przyznanie stypendium należy złożyć w terminie do 7 dni od dnia zakończenia naboru (tj. do dnia 29 listopada 2023 r.) na jeden z poniżej podanych adresów:

Kancelaria Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze,
ul. Podgórna 7, 65 – 057 Zielona Góra;
Biuro Zamiejscowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Ignacego Mościckiego 6, 66 – 400 Gorzów Wielkopolski;

Kryteria niezbędne do spełnienia, aby uzyskać stypendium to:

 • uczęszczanie w roku szkolnym 2023/2024 do co najmniej II klasy szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe (technikum, szkoła branżowa I stopnia) na terenie województwa lubuskiego;
 • uzyskanie na zakończenie poprzedniego roku nauki (tj. w roku szkolnym 2022/2023) średniej ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie co najmniej 4,75 w technikach oraz na poziomie co najmniej 4,50 w szkołach branżowych I stopnia;
 • uzyskanie na zakończenie poprzedniego roku nauki (tj. w roku szkolnym 2022/2023) średniej ocen z trzech przedmiotów kierunkowych i przedmiotów kierunkowych zawodowych, w tym co najmniej z jednego przedmiotu kierunkowego i z co najmniej jednego przedmiotu kierunkowego zawodowego, na poziomie co najmniej 4,67 w technikach oraz na poziomie co najmniej 4,67 w szkołach branżowych I stopnia;
 • uzyskanie dochodu nieprzekraczającego półtorakrotności minimalnego wynagrodzenia brutto (tj. 5 400,00 zł) przypadającego na członka rodziny ucznia, osiągniętego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie stypendium;
 • niepobieranie innego stypendium na cele edukacyjne finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz stypendium naukowego, twórczego lub artystycznego Marszałka Województwa Lubuskiego na mocy uchwały nr XX/290/20 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 2026).

Uwaga! Stypendium może uzyskać jedynie osoba, która bezwarunkowo spełnia wszystkie kryteria wskazane powyżej.

Zakłada się przyznanie stypendium dla 211 uczniów (186 dla uczniów techników oraz 25 dla uczniów szkół branżowych I stopnia).

Dodatkowe punkty można uzyskać, spełniając co najmniej jedno z kryteriów dodatkowych:

 • zdobycie tytułu laureata i/lub finalisty konkursów i/lub turniejów i/lub olimpiad w okresie dwóch lat szkolnych poprzedzających rok szkolny 2023/2024;
 • posiadanie przez ucznia ubiegającego/ą się o stypendium aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 • status rodziny wielodzietnej ucznia ubiegającego się o stypendium.

Stypendia są przyznawane na okres trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole w roku szkolnym 2023/2024. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie, przez cały okres pobierania stypendium (tj. od września 2023 r. do czerwca 2024 r.) podlegają opiece dydaktycznej sprawowanej przez nauczycieli, doradców zawodowych lub pedagogów szkolnych, zatrudnionych w ich szkołach. Zgodnie z postanowieniami obecnie obowiązującego Regulaminu przyznawania stypendiów, jeden opiekun może objąć opieką dydaktyczną nie więcej niż siedmiu stypendystów.

Informacje pochodzą ze strony: www.lubuskie.pl

Inne stypendia dedykowane uczniom znajdziesz w naszej wyszukiwarce.

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra

kancelaria.ogolna@lubuskie.pl
www.lubuskie.pl