Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci35
 • absolwenci15
 • doktoranci13
 • naukowcy9
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe39
 • artystyczne17
 • inne10
 • socjalne8
 • sportowe8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe8
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd12
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program stypendialny Kultura w sieci

organizator:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 22.04.2020

Program stypendialny Kultura w sieci

Stypendia na upowszechnianie kultury przez osoby fizyczne przyznawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra KiDN z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie wsparcia finansowego dla osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej na zamianę formy upowszechniania działalności twórczej lub artystycznej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 583) dostępnego pod adresem dziennikustaw.gov.pl.

Regulamin programu stypendialnego, wzór umowy stypendialnej, wzór formularza sprawozdania, karta oceny, zakres projektów oraz instrukcje wypełnienia elektronicznego formularza wniosku i obsługi systemu EBOI stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia i można je pobrać ze strony organizatora.

Przedmiotem programu są stypendia-mające charakter cyklicznego świadczenia finansowego, przyznawane osobom fizycznym na realizację i upowszechnianie określonego projektu kulturalnego w internecie w związku z ograniczeniami wprowadzonymi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Propozycje projektów, które mogą być realizowane, prezentowane i upowszechniane w czasie trwania stypendium za pomocą narzędzi internetowych, można składać w dziedzinach:

Dziedziny:

 • literatura,
 • sztuki wizualne,
 • muzyka,
 • taniec,
 • teatr,
 • film,
 • twórczość ludowa;
 • animacja i edukacja kulturalna,
 • zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury.

Programem stypendialnym objęte są stypendia:

 • 6-miesięczne obejmujące okres od 1 maja do 31 października 2020 r.;
 • mające inny okres realizacji projektu, przyznawane na okres nie krótszy niż trzy kolejne, następujące po sobie miesiące, obejmujące okres od 1 maja do 31 października 2020 r.

Wysokość stypendium wynosi 3 000,00 zł brutto miesięcznie (tj. 2490,00zł netto).

O stypendium może wnioskować osoba fizyczna, która w terminie do 22 kwietnia 2020 r., zgodnie z Regulaminem programu stypendialnego, złoży wniosek opisujący projekt, który będzie realizowany i upowszechniany w internecie w czasie trwania stypendium.

Wnioski należy składać z wykorzystaniem systemu EBOI (Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta), z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza o przyznanie stypendiów dla osób fizycznych – Kultura w sieci. Formularz umożliwia dołączenie portfolio w formie przygotowanych wcześniej plików!

UWAGA!: Szczegółowe informacje dotyczące prawidłowego przygotowania portfolio znajdują się w Regulaminie Programu (§ 11 ust. 1 pkt 3).

UWAGA!: Nabór wniosków o przyznanie stypendium trwa do 20 kwietnia 2020 r.

O stypendium nie może wnioskować osoba, która:

 • w czasie trwania programu stypendialnego [1] jest uczniem lub jest studentem[2] bez względuna kierunek i tryb kształcenia;
 • w czasie trwania programu stypendialnego kształci się na zagranicznej uczelni na studiach pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie), studiach drugiego stopnia (magisterskie) lub jednolitych studiach magisterskich, prowadzonych przez uczelnię uprawnioną do ich prowadzenia;

Przez trwanie programu stypendialnego rozumiany jest czas od chwili ogłoszenia do momentu rozstrzygnięcia programu.

Student – osoba kształcąca się na studiach pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie), studiach drugiego stopnia (magisterskie) lub jednolitych studiach magisterskich, prowadzonych przez uczelnię uprawnioną do ich prowadzenia.

 • w momencie ogłoszenia programu stypendialnego realizuje przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister (§ 1 ust. 1 pkt 17);
 • została wezwana do zwrotu całej kwoty wypłaconego stypendium finansowanego ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister, z tytułu nienależytego wykonania umowy stypendialnej – przed upływem 3 lat od dnia wezwania do zwrotu (w przypadku zwrotu kwoty stypendium w ratach – przed upływem 3 lat od dnia spłaty ostatniej raty).
 • złożyła bądź planuje złożyć wniosek o stypendium w Konkursie o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na rok 2020/II.

Oceny wniosków dokonuje Organizator programu stypendialnego w terminie do 30 dni od daty zakończenia naboru wniosków. Stypendia przyznawane są decyzją Ministra. Decyzja Ministra o przyznaniu stypendium zapada w terminie 45 dni od dnia zakończenia naboru do programu stypendialnego.

Listy osób, które otrzymały stypendia w naborze wniosków, publikowane są na stronach internetowych Ministerstwa nie później, niż po dwóch tygodniach od daty decyzji Ministra.
Konsultacje, dodatkowe informacje, odpowiedzi na pytania można uzyskać kontaktując się z pracownikami Departamentu Mecenatu Państwa MKiDN pod adresem mailowym: stypendiawsieci@mkidn(dot)gov(dot)pl

Informacje pochodzą ze strony: bip.mkidn.gov.pl

Inne stypendia artystyczne najdziesz w naszej bazie.

Kontakt

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
tel. 22 42 10 100
stypendiawsieci@mkidn.gov.pl
bip.mkidn.gov.pl