Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie14
 • studenci28
 • absolwenci18
 • doktoranci10
 • naukowcy8
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • sportowe4
 • artystyczne17
 • socjalne4
 • naukowe28
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie23
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd12
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Program Stypendialny im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki 2020

organizator:

Starostwo Powiatowe w Brzozowie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, absolwenci
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 31.08.2020

Program Stypendialny im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki 2020

Z dniem 29 czerwca 2020 r. rozpoczyna się nabór wniosków na stypendia dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Brzozowski w ramach Programu Stypendialnego Powiatu Brzozowskiego im. bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Wnioski należy składać w terminie do 31 sierpnia 2020 r. do skrzynki podawczej Starostwa Powiatowego w Brzozowie ul. Armii Krajowej 1.

Wszelkie informacje dotyczące stypendium udzielane są telefonicznie pod nr 13 43 426 45  w. 147.

Celem Programu jest:

1) promowanie najzdolniejszych i wybitnie uzdolnionych uczniów,
2) zachęcanie uczniów do reprezentowania Powiatu Brzozowskiego
w olimpiadach i konkursach na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym,
3) doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów,
4) pomoc materialna najzdolniejszym i wybitnie uzdolnionym uczniom,
5) promocja powiatu poprzez reprezentowanie powiatu w kraju i na arenie międzynarodowej przez najzdolniejszych uczniów.

Stypendia z Programu przyznawane są w następujących kategoriach:

 • dla absolwentów szkół podstawowych, którzy zamierzają kontynuować naukę w gimnazjum dwujęzycznym prowadzonym przez Powiat Brzozowski – na okres 10 miesięcy w wysokości do 200 zł miesięcznie;
 • dla uczniów gimnazjum dwujęzycznego prowadzonego przez Powiat Brzozowski – na okres 10 miesięcy w wysokości do 200 zł miesięcznie;
 • dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Brzozowski – na okres 10 miesięcy, natomiast uczniowie klas maturalnych na okres 8 miesięcy tj. od września do kwietnia w wysokości do 200 zł miesięcznie;
 • dla absolwenta roku wyłonionego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Brzozowie, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzozowie i Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie – jednorazowe stypendium w wysokości 1000 zł.

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć absolwent szkoły podstawowej oraz uczeń szkoły ponadpodstawowej wraz z załączoną opinią dyrektora szkoły. Wniosek o przyznanie jednorazowego stypendium dla absolwenta roku składa dyrektor właściwej szkoły w oparciu o wewnętrzny regulamin szkoły.

Kompletne wnioski składa się do dnia 31 sierpnia każdego roku w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Brzozowie na formularzu stanowiącym załącznik do uchwały.

Stypendium przysługuje uczniom spełniającym łącznie następujące kryteria:

 • średnia ocen za rok szkolny poprzedzający złożenie wniosku o przyznanie stypendium – co najmniej 4,75;
  zachowanie – co najmniej bardzo dobre.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: powiatbrzozow.pl

Inne oferty stypendiów dla uczniów znajdziecie poprzez naszą wyszukiwarkę!

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Brzozowie
ul. Armii Krajowej 1
36-200 Brzozów
tel. 13 434 26 45
starostwo@powiatbrzozow.pl
www.powiatbrzozow.pl

Dokumenty

do pobrania