Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci32
 • absolwenci15
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne9
 • socjalne9
 • sportowe7
 • naukowe39
 • artystyczne14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie31
 • międzynarodowe9
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie4
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa9
 • samorząd11
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Program mentoringowo-stypendialny Nowe technologie dla dziewczyn 2024

organizator:

Intel, Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.06.2024

Program mentoringowo-stypendialny Nowe technologie dla dziewczyn 2024

W programie mentoringowo-stypendialnym „Nowe technologie dla dziewczyn” udział mogą wziąć:

 • maturzystki 2024, które podejmą studia w roku akademickim 2024/2025 na jednej z uczelni programu, na jednym z wybranych kierunków (Lista) oraz przejdą proces rekrutacji,
 • studentki, które studiują na jednej z uczelni programu, na jednym z wybranych kierunków (Lista) oraz przejdą proces rekrutacji.

Nie mogą to być jednak studentki ostatniego semestru studiów magisterskich ani też studentki ostatniego semestru studiów inżynierskich w przypadku, gdy nie będą kontynuować nauki na studiach magisterskich.

Osoby niepełnoletnie są zobowiązane dostarczyć dokument wyrażający zgodę opiekunów prawnych na kandydowanie do programu „Nowe technologie dla dziewczyn” i udział w nim.
Do programu aplikować NIE MOGĄ osoby należące do najbliższej rodziny pracowników Intel lub Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.
Do programu aplikować NIE MOGĄ osoby będące OBECNYMI i BYŁYMI pracownikami i stażystami firmy INTEL i Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.
Do programu aplikować NIE MOGĄ laureatki poprzedniej edycji programu.
Kandydatki powinny dysponować bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.
Kandydatki przechodzą proces rekrutacji zaproponowany przez organizatorów składający się z następujących etapów:
I ETAP: zabranie informacji (Formularz Aplikacyjny wraz z wymaganymi dokumentami) (patrz również pkt. DOKUMENTY)

Terminy:

 • od 8 marca do 30 czerwca – nadsyłanie formularzy aplikacyjnych
 • do 20 sierpnia – dosyłanie wymaganych dokumentów – maturzystki
 • do 12 września – dosłanie wymaganych dokumentów (zaświadczenie o podjęciu studiów magisterskich) – studentki ostatniego semestru studiów inżynierskich

II ETAP: wybrane kandydatki zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjna on-line (26 – 30 sierpnia) oraz rozstrzygnięcie II etapu nastąpi do 20 września.

Decyzję o przyznaniu stypendium kandydatce podejmują organizatorzy na podstawie oceny wyników poszczególnych etapów rekrutacji, kierując się takimi kryteriami, jak osiągnięcia kandydatki, jej zainteresowania, osobowość, stopień zaangażowania.
Wszystkie kandydatki zostaną powiadomione o wynikach rekrutacji via e-mail do 20 września 2024.
Przyznanych zostanie w sumie do 25 stypendiów.
Gala wręczenia stypendiów 25 laureatkom nastąpi w dniach 25-27 września w Gdańsku – obecność obowiązkowa laureatek.

DOKUMENTY

Integralnym elementem procesu rekrutacyjnego jest dostarczenie, przy okazji wysyłania Formularza Aplikacyjnego, skanów następujących dokumentów:
a) MATURZYSTKI 2024

 • Świadectwo maturalne
 • Zaświadczenie o zostaniu studentką danej uczelni na danym kierunku ( Lista)

W pierwszym etapie Maturzystki wysyłają Formularz bez tych dokumentów – do 30 czerwca 2024 (włącznie). Wymagane dokumenty należy dosłać do 20 sierpnia 2024 (włącznie) – mailem na adres: m.piotrowska@perspektywy.pl

b) STUDENTKI ostatniego roku studiów inżynierskich

 • Zaświadczenie o podjęciu studiów magisterskich na danej uczelni na danym kierunku i roku/semestrze (Lista). Należy je dosłać do 14 września 2024 (włącznie) – mailem na adres: m.piotrowska@perspektywy.pl
 • Zaświadczenie o wysokości średniej ocen za ostatni ukończony semestr akademicki. Należy je załączyć do formularza aplikacyjnego.

c) STUDENTKI

 • Zaświadczenie o byciu studentką danej uczelni na danym kierunku i roku/semestrze (Lista)
 • Zaświadczenie o wysokości średniej ocen za ostatni ukończony semestr akademicki.
  Studentki zobowiązane są wszystkie wymagane dokumenty załączyć przy wypełnieniu formularza, w pierwszym etapie kwalifikacji.

d) Osoby niepełnoletnie dodatkowo: patrz pkt. 2
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość poproszenia o wgląd w oryginały wyżej wymienionych dokumentów.

STYPENDIUM

Stypendystka otrzyma w ramach programu 12 000 pln brutto przelewem na konto w dwóch równych transzach:

 • I transza – do 30 listopada 2024,
 • II transza – do 31 marca 2025.

Każda stypendystka będzie współpracować z mentorką lub mentorem z firmy Intel, z którym będzie w stałym kontakcie i z którym spotka się po raz pierwszy osobiście na uroczystości wręczenia stypendiów programu „Nowe technologie dla dziewczyn”.
Udział w programie mentoringowym jest obowiązkowy.
Udział w spotkaniu inauguracyjnym i podsumowującym program stypendialny jest obowiązkowy.

STAŻE

Wszystkie stypendystki zobowiązane są wystartować w rekrutacji stażowej, natomiast wybrane będą mogły wziąć udział w programie stażowym w Intel Technology Poland sp. z o.o. w Gdańsku, za który dostaną wynagrodzenie.

PROJEKT

Stypendystki podczas rocznego udziału w programie będą, zobowiązane zrealizować projekt i przedstawić jego efekty podczas finału (udział obowiązkowy) w czerwcu 2025.

PROGRAM ALUMNI

Absolwentki programu zostaną zaproszone do udziału programie „AlumnITki –Nowe technologie dla Dziewczyn”.

Informacje pochodzą ze stron: www.stypendiadladziewczyn.pl

Inne stypendia naukowe znajdziecie w naszej bazie.

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Intel, Fundacja Edukacyjna Perspektywykontakt@stypendiadladziewczyn.pl
www.stypendiadladziewczyn.pl