Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie93
 • studenci60
 • absolwenci8
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe109
 • socjalne25
 • inne17
 • sportowe43
 • artystyczne44
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie31
 • dolnośląskie14
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie5
 • lubelskie5
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie7
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie11
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa6
 • samorząd83
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Nie zagubić talentu 2024 – stypendia dla młodzieży z Podkarpacia

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Rodzaj:
artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 15.07.2024

Nie zagubić talentu 2024 – stypendia dla młodzieży z Podkarpacia

Prowadzony jest nabór wniosków o przyznanie stypendiów oraz nagród pieniężnych w ramach Programu wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”. Szczegółowe informacje oraz formularze dotyczące programu dostępne są na stronie organizatora.

O stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe może ubiegać się osoba, która w dniu składania wniosku:

 1. jest uczniem szkoły podstawowej położonej na terenie województwa podkarpackiego i:
  posiada wybitne i udokumentowane osiągnięcia naukowe na szczeblu co najmniej wojewódzkim, w tym co najmniej jedno osiągnięcie jest uzyskane:
  w olimpiadzie przedmiotowej organizowanej z jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, których laureaci i finaliści są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty, lub
  w konkursie o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty zakończonym tytułem laureata, oraz uzyskała średnią ocen z wszystkich zajęć edukacyjnych, co najmniej 5,20;
 2. jest uczniem szkoły ponadpodstawowej położonej na terenie województwa podkarpackiego i:
 • posiada wybitne i udokumentowane osiągnięcia naukowe na szczeblu co najmniej wojewódzkim i co najmniej jedno osiągnięcie jest uzyskane na szczeblu ogólnopolskim oraz
 • uzyskała średnią ocen z wszystkich zajęć edukacyjnych, co najmniej 4,75.

Miejsce składania wniosków:

Wnioski wypełnione komputerowo wraz z załącznikami należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, lub listownie wysyłając na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie,

Departament Edukacji, Nauki i Sportu, al. Łukasza Cieplińskiego 4,

35-010 Rzeszów

z dopiskiem Program „Nie zagubić talentu”.

W przypadku listownego składania wniosku decyduje data nadania przesyłki. Wnioski złożone po terminie prowadzenia naboru pozostawia się bez rozpatrzenia.

Termin składania wniosków upływa dnia 15 lipca 2024 r.

Informacja pochodzi ze strony: www.podkarpackie.pl

W naszej bazie możecie znaleźć też inne stypendia dla uczniów!

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Edukacji, Nauki i Sportu
al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów
tel. 17 850 17 00
urzad@podkarpackie.pl
edukacja.wrotapodkarpackie.pl