Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie75
 • studenci39
 • absolwenci7
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe98
 • inne12
 • sportowe31
 • artystyczne38
 • socjalne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie30
 • dolnośląskie16
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie4
 • lubelskie2
 • lubuskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie10
 • opolskie1
 • podkarpackie4
 • podlaskie1
 • pomorskie9
 • śląskie8
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa8
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd74
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Mysłowice – stypendia uznaniowe 2023

organizator:

Urząd Miasta Mysłowice

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 10.10.2023

Mysłowice – stypendia uznaniowe 2023

Do dnia 10 października 2023 r. w Biurze Podawczym Urzędu Miasta można składać wnioski o stypendia uznaniowe przyznawane w ramach „Mysłowickiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, mieszkańców Mysłowic”. Stypendia są przyznawane w trzech dziedzinach: naukowej, sportowej i artystycznej.

Stypendium można przyznać uczniom uczęszczającym do mysłowickich szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce lub inne znaczące osiągnięcia w dziedzinie: nauki, kultury i sportu.

Kandydat do stypendium musi posiadać co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się, zgodnie z zapisem art.90t ust.4 ustawy o systemie oświaty, uczniowie mysłowickich szkół bez względu na miejsce zamieszkania (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1915 z późn.zm.):

 • uczniowie – laureaci olimpiady przedmiotowej lub konkursu przedmiotowego na szczeblu co najmniej wojewódzkim,
 • uczniowie, którzy legitymują się osiągnięciami artystycznymi na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim w konkursach, przeglądach, festiwalach, wystawach itp.,
 • uczniowie, którzy legitymują się osiągnięciami sportowymi na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim.

Stypendium przyznaje się na okres 10 miesięcy – od września do czerwca.

Wnioski o przyznanie stypendium mogą zgłaszać:

 • Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, instytucji kulturalnych i sportowych;
 • Radni Rady Miasta Mysłowice;
 • Organizacje pozarządowe;
 • Sam zainteresowany lub jego opiekun prawny.

Wnioskujący o przyznanie stypendium powinien złożyć następujące dokumenty:

 • Wniosek;
 • Zaświadczenie o otrzymanej ocenie z zachowania i średniej ocen za ostatni rok szkolny wystawione przez dyrektora szkoły;
 • Opinia dyrektora szkoły;
 • W przypadku absolwentów szkół ponadpodstawowych zaświadczenie o kontynuowaniu nauki;
 • Kserokopie dokumentów potwierdzające osiągnięcia ucznia, potwierdzone za zgodność z oryginałem (przez dyrektora szkoły, trenera).

Wniosek z załącznikiem zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Mysłowice w terminie do 10 października 2022 r.

Wnioski są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta, w Biurze Obsługi Mieszkańca i Wydziale Edukacji, a także w załączniku poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: www.myslowice.pl

Inne oferty stypendiów dla uczniów można znaleźć w naszej wyszukiwarce.

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1
41-400 Mysłowice
tel. 32 31 71 221
um@myslowice.pl
www.myslowice.pl