Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie62
 • studenci79
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe27
 • socjalne13
 • naukowe94
 • inne15
 • artystyczne35
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie8
 • lubuskie2
 • małopolskie4
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd75
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Mazowsze – stypendium dla studentów pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego

organizator:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie, mazowieckie
termin składania wniosków: 08.10.2023

Mazowsze – stypendium dla studentów pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego

Oferta skierowana jest do osób studiujących na kierunkach pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne w uczelni mającej siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Najważniejsze zasady:

Regulamin programu stypendialnego w roku akademickim 2023/2024 dla studentów kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne wraz z załącznikami został przyjęty uchwałą nr 137/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 11 lipca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 8528 i 9070).
Zgodnie z § 4 Regulaminu programu stypendialnego w roku akademickim 2023/2024 dla studentów kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne, Zarząd Województwa Mazowieckiego 22 sierpnia 2023 r. podjął uchwałę nr 140429/23 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne w roku akademickim 2023/2024.
W ogłoszeniu wskazano m.in. termin składania wniosków, listę kierunków medycznych.
Nabór wniosków skierowany jest do osób kształcących się na studiach medycznych na kierunkach pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne w uczelni mającej siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Stypendium przyznawane jest studentom z najwyższą średnią ocen z egzaminów za ostatni rok studiów, na podstawie prawidłowo złożonego wniosku, w ramach środków finansowych zagwarantowanych na ten cel w budżecie Województwa Mazowieckiego, przy czym w przypadku równej średniej ocen decyduje kolejność wpływu wniosku.
Nabór wniosków trwać będzie do 8 października 2023 r.
Wysokość stypendium wynosi maksymalnie 2 tys. złotych brutto miesięcznie, tj. łącznie 18 tys. złotych brutto przez okres 9 miesięcy.
Student ubiegający się o stypendium powinien spełniać łącznie następujące kryteria:

 • być studentem III roku studiów pierwszego stopnia, kształcącym się na jednym z wymienionych kierunków medycznych;
 • nie powtarzać roku, na który złożono wniosek;
 • uzyskać średnią ocen z egzaminów za poprzedni rok studiów nie mniejszą niż 4,2;
  nie korzystać z urlopów określonych w regulaminie studiów na dzień składania wniosku oraz w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium*;
 • zobowiązać się do podjęcia zatrudnienia w wojewódzkim podmiocie leczniczym przez okres pracy odpowiadający okresowi pobierania stypendium liczony pełnymi latami, po zakończeniu kształcenia, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od uzyskania tytułu zawodowego pielęgniarki lub w przypadku ratownika medycznego dodatkowo złożenia z wynikiem pozytywnym państwowego egzaminu uprawniającego do wykonywania zawodu.

Sporządzony wniosek wraz z załącznikami należy przesłać:

 • w formie elektronicznej i podpisany elektronicznie, albo
 • w formie papierowej, podpisany i przekazany w formie skanu pocztą elektroniczną na adres stypendiadlamedykow@mazovia.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące stypendium dla studentów kierunku lekarskiego można uzyskać pod nr tel. 22 59 79 937 oraz 22 59 79 935 lub adresem e-mail: stypendiadlamedykow@mazovia.pl

Informacje pochodzą ze strony: mazovia.pl

Po więcej ofert stypendiów dla studentów zapraszamy do naszej bazy.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
tel. 22 59 79 937, 22 59 79 935
stypendiadlamedykow@mazovia.pl
mazovia.pl