Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci32
 • absolwenci15
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne9
 • socjalne9
 • sportowe7
 • naukowe39
 • artystyczne14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie31
 • międzynarodowe9
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie4
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa9
 • samorząd11
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Mazowiecki Program Stypendialny dla uczniów uzdolnionych 2024

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 21.02.2024

Mazowiecki Program Stypendialny dla uczniów uzdolnionych 2024

13 lutego 2024 r. został uruchomiony nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów uzdolnionych w roku szkolnym 2023/2024

Etapy naboru:

 1. Elektroniczna rejestracja wniosków stypendialnych na stronie internetowej w terminie od 13 lutego godziny 14:00 do 21 lutego 2024 r. godziny 23:59.
 2. Przesłanie podpisanej papierowej wersji wniosku wraz z wymaganymi załącznikami do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do 6 marca 2024 r. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • w roku szkolnym 2022/2023 otrzymali promocję do następnej klasy/otrzymali świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
 • w roku szkolnym 2023/2024 są uczniami VII lub VIII klasy szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego, zlokalizowanych na obszarze Województwa Mazowieckiego;
 • uzyskali średnią ocen z 3 dowolnie wybranych szkolnych przedmiotów ogólnych rozwijających kompetencje kluczowe, obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2022/2023 na poziomie nie niższym niż 5,00. Co najmniej jeden przedmiot, spośród 3 przedmiotów wskazanych do średniej, musi być ujęty w kierunku rozwoju edukacyjnego ucznia;
 • uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2022/2023 na poziomie nie niższym niż 5,00;
 • przeciętny miesięczny dochód przypadający na członka rodziny ucznia z roku kalendarzowego poprzedzającego rok szkolny 2023/2024 nie przekracza kwoty 3370 zł albo 3820 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny ucznia jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności. Dochód członka rodziny ucznia oznacza przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych przypadający na członka rodziny ucznia, w tym ucznia, uzyskany w 2022 roku.

Aby ubiegać się o stypendium należy:

 • założyć konto na stronie internetowej
 • zarejestrować elektronicznie wniosek o przyznanie stypendium
 • wydrukować i podpisać:

wniosek o przyznanie stypendium

oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych

I część Indywidualnego programu rozwoju edukacyjnego ucznia

oświadczenie o posiadaniu orzeczenia o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy)

Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów, poświadczających osiągnięcia edukacyjne ucznia, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2022/2023 bądź uczęszcza w roku szkolnym 2023/2024, lub innego upoważnionego do tego rodzaju czynności pracownika szkoły lub notariusza.
Dokumenty potwierdzające uzyskanie miesięcznego dochodu przypadającego na członka rodziny ucznia z roku kalendarzowego poprzedzającego rok szkolny 2023/2024 w wysokości nie przekraczającej kwoty 3370 zł albo 3820 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny ucznia jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności (patrz Regulamin programu § 7 ust. 2 pkt. 4).

Dokumenty należy przesłać listem poleconym w zaklejonej kopercie zawierającej opis: imię i nazwisko Wnioskodawcy, jego adres, Numer ID, obszar RWS lub RMR nadany podczas rejestracji wniosku oraz dopisek: „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych” na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Edukacji Publicznej i Sportu, ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa (o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu).

Dokumenty można także złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Skoczylasa 4, (parter), w godzinach pracy Urzędu, od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 – 16:00.

Więcej informacji na temat udziału w projekcie oraz procedurze rekrutacyjnej można znaleźć w Regulaminie programu dostępnym w zakładce Dokumenty.

Informacje pochodzą ze strony: stypendia.oeiizk.waw.pl

Więcej ofert stypendiów dla uczniów dostępnych jest na stronie mojestypendium.pl

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Edukacji Publicznej i Sportu
ul. B. Brechta 3
03-472 Warszawa

stypendia@mazovia.pl
stypendia.oeiizk.waw.pl