Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci32
 • absolwenci15
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne9
 • socjalne9
 • sportowe7
 • naukowe39
 • artystyczne14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie31
 • międzynarodowe9
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie4
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa9
 • samorząd11
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych – dodatkowy termin

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 06.03.2024

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych – dodatkowy termin

W dniach od 29 lutego 2024 roku (godz. 10:00) do 6 marca 2024 roku (godz. 23:59) Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie uruchamia dodatkowy termin na rejestrację wniosków o udzielenie pomocy stypendialnej.

W dniach od 29 lutego 2024 roku (godz. 10:00) do 6 marca 2024 roku (godz. 23:59) należy założyć konto Ucznia oraz zarejestrować Wniosek o udzielenie pomocy stypendialnej na stronie internetowej programu stypendialnego.

Następnie w terminie do 20 marca 2024 roku należy wysłać listem poleconym wydrukowany i podpisany Wniosek, wraz z jednym egzemplarzem wymaganych dokumentów, w zaklejonej kopercie opatrzonej opisem zawierającym numer ID z dopiskiem: „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Edukacji Publicznej i Sportu, Biuro Wspierania Szkolnictwa Zawodowego ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Dokumenty można także złożyć osobiście za potwierdzeniem odbioru w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (lub w punktach kancelaryjnych urzędu) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00–16:00. Dla Regionu Mazowieckiego Regionalnego dopuszcza się złożenie dokumentów osobiście za potwierdzeniem odbioru w Delegaturze Urzędu w Ciechanowie, w Ostrołęce, w Płocku, w Radomiu, w Siedlcach, w Żyrardowie.
Stypendium w ramach projektów pn. „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych – Region Warszawski Stołeczny” oraz „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych – Region Mazowiecki Regionalny”, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, może otrzymać uczeń szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zlokalizowanej na terenie Regionu Warszawskiego Stołecznego lub Regionu Mazowieckiego Regionalny, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • w roku szkolnym 2022/2023 otrzymał promocję do następnej klasy szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe lub otrzymał świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub prowadzącej kształcenie zawodowe;
 • w roku szkolnym 2023/2024 jest uczniem szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zlokalizowanej na terenie Regionu Warszawskiego Stołecznego lub Regionu Mazowieckiego Regionalnego;
 • w roku szkolnym 2023/2024 do dnia 31 sierpnia 2024 r. nie ukończy 24 roku życia;
 • jest członkiem rodziny, w której przeciętny miesięczny dochód przypadający na członka rodziny ucznia, nie przekracza 3370 zł albo 3820 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny ucznia jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • oraz jeden z poniższych warunków:
 1. w przypadku ucznia klasy pierwszej szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, który w roku szkolnym 2022/2023 ukończył szkołę podstawową – uzyskał średnią arytmetyczną z ocen z trzech wybranych przedmiotów ogólnych na poziomie nie niższym niż 5,0, przy czym co najmniej jeden przedmiot został wskazany w IPRZU, oraz uzyskał średnią arytmetyczną z ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie nie niższym niż 5,25. Średnią arytmetyczną oblicza się na podstawie ocen wskazanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w której uczeń pobierał naukę w roku szkolnym 2022/2023;
 2. w innym przypadku – uzyskał średnią arytmetyczną z ocen z trzech wybranych przedmiotów kształcenia zawodowego na poziomie nie niższym niż 5,0, przy czym co najmniej jeden przedmiot został wskazany w IPRZU, oraz uzyskał średnią arytmetyczną z ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie nie niższym niż 4,50. Średnią arytmetyczną oblicza się na podstawie ocen wskazanych na świadectwie ukończenia poprzedniej klasy lub szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, w której uczeń pobierał naukę w roku szkolnym 2022/2023.
  Szczegółowe warunki udzielania pomocy stypendialnej, formy i zakres tej pomocy oraz tryb postępowania określa Regulamin przyznawania pomocy stypendialnej dla uczniów szkół zawodowych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027 w roku szkolnym 2023/2024, który jest załącznikiem do uchwały nr 197/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 21 listopada 2023 r.

Szczegółowe warunki udzielania pomocy stypendialnej, formy i zakres tej pomocy oraz tryb postępowania określa Regulamin przyznawania pomocy stypendialnej dla uczniów szkół zawodowych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027 w roku szkolnym 2023/2024, który jest załącznikiem do uchwały nr 197/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 21 listopada 2023 r.

W przypadku pytań, na które nie można znaleźć odpowiedzi na stronie, można kontaktować się z Departamentem Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie za pomocą:

stypendiazawodowe@mazovia.pl
(22) 59 79 437
(22) 59 79 214
(22) 59 79 416
Informacja dla osób ze szczególnymi potrzebami
Dopuszcza się możliwość założenia konta Ucznia oraz rejestracji Wniosku na stronie internetowej programu stypendialnego przy pomocy pracowników Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu. Wniosek o pomoc w założeniu konta oraz dokonaniu rejestracji należy złożyć w terminie naboru Wniosków wraz z pisemnym uzasadnieniem.

Informacje pochodzą ze strony: stypendiazawodowe.oeiizk.waw.pl

Inne stypendia dla uczniów znajdziecie w naszej bazie.

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Edukacji Publicznej i Sportu
ul. B. Brechta 3
03-472 Warszawa
tel. 22 59 79 437
stypendiazawodowe@mazovia.pl
mazovia.pl