Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci32
 • absolwenci15
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne9
 • socjalne9
 • sportowe7
 • naukowe39
 • artystyczne14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie31
 • międzynarodowe9
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie4
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa9
 • samorząd11
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Małopolski program wspierania uczniów 2024

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 29.02.2024

Małopolski program wspierania uczniów 2024

Celem projektu pn. Małopolski program wspierania uczniów jest: wsparcie uczniów zdolnych i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej lub wykazujących syndrom nieadekwatnych osiągnięć.

Realizatorem projektu jest Departament Edukacji przy wsparciu Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz organów prowadzących szkoły i składa się on z dwóch wzajemnie uzupełniających się komponentów:

 • Programu wsparcia stypendialnego adresowanego do:
 1. uczniów zdolnych i potrzebujących wsparcia ze względu na sytuację społeczno-ekonomiczną.
 2. zdolnych uczniów szkół podstawowych z syndromem nieadekwatnych osiągnięć, zdiagnozowanych z wykorzystaniem narzędzi wypracowanych w ramach projektu.
 • Przygotowania rozwiązań programowych oraz narzędzi diagnostycznych dotyczących uczniów zdolnych z syndromem nieadekwatnych osiągnięć a także wsparcia w tym zakresie kadry szkół podstawowych i uczniów tych szkół oraz ich rodziców.

Stypendium będzie przyznane na okres roku szkolnego (od 1 września do 31 sierpnia) z przeznaczeniem na realizację przez ucznia, pod okiem opiekuna dydaktycznego, jego indywidualnego planu rozwoju w zakresie przedmiotów z podstawy programowej kształcenia ogólnego.

O wsparcie stypendialne mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych (począwszy od klasy 2) oraz ponadpodstawowych (wszystkich typów) pobierający naukę na terenie województwa małopolskiego.

Szczegółowe zasady rekrutacji określą regulamin udzielania stypendiów i ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium.

Małopolski program wspierania uczniów, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego +, Priorytetu FEMP.06 Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego w ramach programu Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027.

Programy stypendialne realizowane przez samorząd Województwa Małopolskiego mają na celu wzmocnienie pozycji Małopolski jako regionu silnego i atrakcyjnego dla inwestycji, opartego na wiedzy, aktywności zawodowej i przedsiębiorczości mieszkańców.

Programy Województwa Małopolskiego realizowane są za pomocą dwóch działań takich jak:

 • Małopolski program wspierania uczniów wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego +, Priorytetu FEMP.06 Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego w ramach programu Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027.
 •  Małopolskie Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji – finansowane ze środków własnych Województwa Małopolskiego.

Adresatami programów są uczniowie szkół podstawowych (klas II-VIII), ponadpodstawowych oraz studenci.

Stypendia oferowane przez Samorząd Województwa Małopolskiego zakładają przede wszystkim docenienie potencjału uczniów oraz studentów, we wszystkich obszarach edukacyjnych, a także wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez niwelowanie powstałych w tym zakresie barier takich jak: zameldowanie na terenie wiejskim, trudną sytuację materialną rodziny, pochodzenie z rodziny wielodzietnej i niepełnosprawność. Istotnym kryterium w przypadku uczniów jest także znajdowanie się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej oraz wykazywanie syndromu nieadekwatnych osiągnięć.

Wsparcie stypendialne będzie odbywać się w formie finansowej i zróżnicowanej dla każdego poziomu edukacyjnego.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w regulaminach wsparcia uczniów i studentów – przypisanych do konkretnego działania w ramach programów stypendialnych realizowanych przez samorząd Województwa Małopolskiego.

Informacje pochodzą ze strony: www.malopolska.pl

Uczniowie mogą też znaleźć inne stypendia w bazie mojestypendium.pl.

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56
30-017 Kraków
tel. 12 61 60 700
sekretariat.ek@umwm.malopolska.pl
www.malopolska.pl