Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie75
 • studenci39
 • absolwenci7
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe31
 • artystyczne38
 • socjalne10
 • naukowe98
 • inne12
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie30
 • dolnośląskie16
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie4
 • lubelskie2
 • lubuskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie10
 • opolskie1
 • podkarpackie4
 • podlaskie1
 • pomorskie9
 • śląskie8
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa8
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd74
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

organizator:

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 26.11.2012

Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

V nabór wniosków w ramach „Małopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych”

Wnioski o przyznanie stypendium można składać wyłącznie w wyznaczonym terminie.

Wniosek pobrany ze strony internetowej należy wypełnić i złożyć w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w wersji papierowej.

Dokumenty można przesłać również kurierem lub pocztą, przy czym nie będą rozpatrywane wnioski, które wpłyną do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości przed lub po terminie naboru.

Uwaga!

Wniosek uznaje się za kompletny wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość wszystkich dochodów uzyskanych przez członków rodziny ucznia/uczennicy w 2011 roku.

Każdy pełnoletni w chwili składania wniosku członek rodziny ucznia/uczennicy ma obowiązek złożyć (niezależnie od tego czy uzyskiwał dochody):

 • Oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym 2011 (lub zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego);
 • Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym 2011.

Wzory oświadczeń dostępne są poniżej oraz na stronie http://www.mcp.malopolska.pl

Każdy członek rodziny, który uzyskiwał dochody, musi złożyć również oddzielnie oświadczenie o wysokości zapłaconych w 2011 r. składek na ubezpieczenie zdrowotne lub odpowiednie zaświadczenie (z ZUS lub KRUS).

Zaświadczenie to lub oświadczenie jest niezbędne ze względu na fakt, że w nowym wzorze zaświadczenia o dochodach z urzędu skarbowego nie jest uwzględniona składka na ubezpieczenie zdrowotne, a jej wysokość jest odliczana od dochodu rodziny ucznia/uczennicy.

Ponieważ czas oczekiwania na wydanie w/w zaświadczeń wynosi około 7 dni, Organizatorzy sugerują Państwu jak najszybciej wystąpić do urzędu skarbowego oraz ZUS/KRUS z wnioskiem o ich wystawienie (stosowne wnioski można pobrać w w/w instytucjach na salach obsługi klienta).

Wszystkie niezbędne wzory oświadczeń dostępne są w zakładce: Dokumenty do pobrania.

W zakładce Dokumenty do pobrania znajdą Państwo również szczegółowe zasady przyznawania stypendiów określone w Regulaminie udzielania stypendiów, przyjętym przez Sejmik Województwa Małopolskiego w dniu 31 maja 2010 r., a także listy konkursów/olimpiad/turniejów z roku szkolnego 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012, uznawanych za szczególne osiągnięcia edukacyjne w rozumieniu ww. Regulaminu.

Stypendium „Małopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych” przyznawane jest w wysokości 500 zł netto miesięcznie na okres 12 miesięcy (od września 2012 r. do sierpnia 2013 r.).

Umowy stypendialne oraz umowy o pełnieniu opieki dydaktycznej w ramach V naboru wniosków zostaną zawarte w 2013 r.

Wypłata stypendiów nastąpi w 2013 r., z uwzględnieniem miesięcy od września do grudnia 2012 r.

Termin V naboru został wyznaczony tak, by umożliwić jak największej liczbie osób ubieganie się o stypendium w ramach projektu – w związku z obowiązującymi od dnia 1 listopada 2012 r. nowymi kwotami dochodu uprawniającymi do świadczeń rodzinnych (dwukrotność progu określonego w ustawie to 1078 zł netto i 1246 zł netto w przypadku dziecka niepełnosprawnego w rodzinie), określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokość świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 959). Zapisy tego Rozporządzenia powodują zwiększenie maksymalnej kwoty dochodu uprawniającej do otrzymania stypendium w ramach „Małopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych”.

Termin V naboru wniosków jest również korzystny w szczególności dla tych uczniów/uczennic, którzy rozpoczynając w roku szkolnym 2012/2013 naukę w nowej szkole mają czas na wybranie swojego Opiekuna dydaktycznego w ramach projektu.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2012/2013 trwać będzie od 2 do 26 listopada 2012 r.

Konsultacje:

Organizatorzy zapraszają do siedziby Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00-16:00 – na konsultacje w kwestii wypełnienia wniosku/ złożenia odpowiednich dokumentów.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Kordylewskiego 11,
31-542 Kraków

Zespół ds. stypendiów
VII piętro, pok. 708, 709 i 704

Informacje pochodzą ze streony www.mcp.malopolska.pl

Kontakt

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków
tel. 12 376 91 00
sekretariat@mcp.malopolska.pl
www.mcp.malopolska.pl