Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci37
 • absolwenci19
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne5
 • naukowe39
 • sportowe21
 • artystyczne27
 • socjalne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie17
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie4
 • lubelskie3
 • małopolskie6
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa5
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd39
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Legionowo – stypendia naukowe dla studentów 2020

organizator:

Urząd Miasta Legionowo

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 05.11.2020

Legionowo – stypendia naukowe dla studentów 2020

Urząd Miasta Legionowo informuje o trwającym naborze wniosków na stypendia dla studentów, będących mieszkańcami Legionowa. Swoje zgłoszenia można przesyłać do 5 listopada 2020 roku.

O stypendium mogą ubiegać się studenci będący mieszkańcami Legionowa, którzy spełniają jednocześnie niżej wymienione warunki:

 • byli studentami studiów stacjonarnych w roku akademickim poprzedzającym termin złożenia wniosku o przyznanie tego stypendium;
 • nie ukończyli 25 roku życia;
 • nie powtarzali żadnego roku studiów;
 • osiągający wysokie wyniki w nauce – uzyskali średnią ocen powyżej 4,7 w roku akademickim poprzedzającym termin złożenia wniosku o przyznanie tego stypendium z uwzględnieniem indywidualnej skali ocen stosowanej na uczelni;
 • w roku akademickim poprzedzających złożenie wniosku aktywnie brali udział w: w programach/projektach naukowych na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim, lub konferencjach/warsztatach/spotkaniach na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim związanych z przedmiotem studiów lub w przedsięwzięciach na rzecz miasta Legionowo i jego mieszkańców;
 • zaliczyli I rok studiów;
 • nie przebywali na urlopie, który przerywa tok studiów.

Do wniosku należy dołączyć:

 • opis działalności naukowej i/lub społecznej kandydata do stypendium;
 • dokumenty (lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) potwierdzające zaangażowanie w działalność naukową lub społeczną;
 • opinię dziekana lub opiekuna roku lub kopia wniosku o taką opinię, jeśli mimo złożenia wniosku opinii nie uzyskano;
 • oryginał lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentu opisującego system oceniania w przypadku stosowania innego systemu oceniania na uczelni niż tradycyjna skala ocen.

Stypendium naukowe dla studentów będzie wypłacane jednorazowo w wysokości nie przekraczającej kwoty 3 500 zł, w grudniu każdego roku kalendarzowego.

Uprawnionymi do zgłaszania wniosków o przyznanie stypendiów naukowych są:

 • kierownik jednostki organizacyjnej uczelni;
 • przedstawiciele organów samorządu studentów;
 • studenci;
 • organizacje pozarządowe działające na terenie miasta Legionowo.

Do wniosku należy załączyć:

 • opis działalności naukowej i/lub społecznej kandydata do stypendium;
 • dokumenty (lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) potwierdzające zaangażowanie w działalność naukową;
 • opinię dziekana lub opiekuna roku lub kopię wniosku o taką opinię, jeśli mimo złożenia wniosku, opinii nie uzyskano;
 • oryginał lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentu opisującego system oceniania w przypadku stosowania innego systemu oceniania na uczelni niż tradycyjna skala ocen.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: legionowo.pl

A po więcej ofert stypendiów, nie tylko naukowych, zapraszamy do naszej wyszukiwarki.

Kontakt

Urząd Miasta Legionowo
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41
05-120 Legionowo
tel. 22 774 20 31
kancelaria@um.legionowo.pl
www.legionowo.pl

Dokumenty

do pobrania