Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci41
 • absolwenci15
 • doktoranci7
 • naukowcy5
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne18
 • naukowe38
 • sportowe14
 • socjalne8
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie27
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie4
 • lubelskie2
 • małopolskie8
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa8
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd20
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Konkurs stypendialny Fundacji En Arche

organizator:

Fundacja En Arche

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.06.2021

Konkurs stypendialny Fundacji En Arche

Konkurs przeznaczony jest głównie dla studentów oraz doktorantów biologii i nauk pokrewnych, ale prace mogą składać również studenci innych kierunków, którzy interesują się neodarwinizmem i teorią inteligentnego projektu i zagadnieniami pokrewnymi.

Celami konkursu są:

 • wzmacnianie postaw dociekliwości naukowej i propagowanie wolności myśli w polskim środowisku akademickim;
 • pogłębianie wiedzy o naukowych teoriach pochodzenia i rozwoju życia;
 • kształcenie umiejętności analizy literatury i badań naukowych.

I etap

Napisanie tekstu poświęconego jednej z książek wydanej w ramach Serii Inteligentny Projekt:

 • Ikony ewolucji
 • Sąd na Darwinem
 • Czarna skrzynka Darwina
 • Zombie-nauka
 • Wyjątkowa planeta
 • Granica ewolucji
 • Wnioskowanie o projekcie

II etap
Rozmowa kwalifikacyjna przed Komisją Konkursową. Zostaną na nią zaproszeni Kandydaci wyłonieni po I etapie konkursu (na podstawie pracy pisemnej).

III etap
Osoby, które otrzymają stypendium, będą zobowiązane do kontynuowania swoich zainteresowań i badań dotyczących tematyki inteligentnego projektu i złożenia dwóch pisemnych sprawozdań z ich rozwoju w trakcie trwania programu stypendialnego oraz napisania dwóch tekstów na stronę wp-projektu.pl

Prace pisemne powinny spełniać następujące warunki:

 • Objętość pomiędzy 10 a 40 tys. znaków ze spacjami;
 • Formatowanie: czcionka Times New Roman pkt. 12, interlinia: 1,5 pkt;
 • Tekst może zostać napisany w formie eseju, tekstu popularno-naukowego, naukowego lub recenzji;
 • Tekst nie musi dotyczyć całej książki. Autor może skupić się na wybranym rozdziale lub zagadnieniu;
 • Tekst może być przychylny względem teorii inteligentnego projektu, krytyczny lub neutralny;
 • Bibliografia: przypisy na dole strony i spis alfabetyczny na końcu pracy zgodnie z zasadami zawartymi na stronie organizatora;
 • Na końcu tekstu należy umieścić następujące informacje: imię i nazwisko, rok, kierunek i nazwa uczelni oraz dorobek kandydata (artykuły, konferencje); adres mailowy (ten sam co w Karcie Kandydata);
 • Tekst zostać przysłany w formie elektronicznej na adres stypendium@enarche.pl, w formacie WORD i PDF. Nazwa pliku powinna zawierać: Nazwisko Imię Kandydata.pdf (przykład: NowakJan.pdf).

Przebieg Konkursu:

 • Tekst konkursowy należy przesłać do 30 czerwca 2021 roku na adres mailowy: stypendium@enarche.pl
 • Wyłonienie Kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej i powiadomienie ich o przejściu do II etapu Konkursu odbędzie się drogą mailową do 31 sierpnia 2021 roku.
 • Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się między 2 a 12 września 2021 roku.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 19 września 2021 roku.
 • Laureaci są zobowiązani do przesłania dwóch pisemnych sprawozdań w trakcie trwania programu stypendialnego: pierwszego do 1 stycznia 2022 roku, drugiego do 30 kwietnia 2022 roku. Sprawozdania należy przesłać na adres stypendium@enarche.pl. W sprawozdaniu należy wykazać rozwój zainteresowań Laureata teorią inteligentnego projektu i zagadnień pokrewnych (spis przeczytanych książek, artykułów, własne wnioski, przemyślenia, itp.)
 • Laureaci są zobowiązani do napisania dwóch tekstów, które zostaną opublikowane na stronie wp-projektu.pl. Pierwszy do 1 stycznia 2022 roku, drugi do 30 kwietnia 2022 roku. Szczegółowe informacje na temat tego tekstu zostaną uzgodnione indywidualnie z każdym z laureatów.

Osobą do kontaktu ze strony Fundacji En Arche jest: Grzegorz Malec stypendium@enarche.pl

Informacja pochodzi ze strony: enarche.pl

Innych ofert stypendialnych dla studentów doktorantów szukaj w naszej wyszukiwarce.

Kontakt

Fundacja En Arche
Al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa
tel. 519 820 625
stypendium@enarche.pl
enarche.pl