Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci40
 • absolwenci17
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne11
 • socjalne9
 • sportowe10
 • naukowe41
 • artystyczne20
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe8
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa8
 • firma6
 • instytucja rządowa9
 • samorząd15
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na stypendium Banku Zachodniego WBK S.A. dla studentów Poilitechniki Wrocławskiej

organizator:

.

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 15.06.2009

Konkurs na stypendium Banku Zachodniego WBK S.A. dla studentów Poilitechniki Wrocławskiej

Warunki aplikacji

Konkurs na stypendium Banku Zachodniego WBK S.A. dla studentów Politechniki Wrocławskiej

 

Bank Zachodni WBK S.A. oraz Politechnika Wrocławska pragnąc szerzyć zainteresowanie tematyką bankową i finansową ogłaszają Konkurs na stypendium Banku Zachodniego WBK S.A. dla studentów Politechniki Wrocławskiej za wyniki w nauce i pozyskiwanie wiedzy użytecznej w finansach i bankowości, zwany dalej „Konkursem”.

1. Organizatorem Konkursu są Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, oraz Politechnika Wrocławska – uczelnia publiczna z siedzibą we Wrocławiu, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, zwani dalej łącznie „Organizatorem”. Fundatorem nagród jest Bank Zachodni WBK S.A. Konkurs jest organizowany w ramach projektu EDURISK.
2. Organizatorem Konkursu są Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, oraz Politechnika Wrocławska uczelnia publiczna z siedzibą we Wrocławiu, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, zwani dalej łącznie „Organizatorem”. Fundatorem stypendium jest Bank Zachodni WBK S.A. Konkurs jest organizowany w ramach projektu EDURISK.
3. Do Konkursu mogą przystąpić studenci co najmniej 3 roku studiów pierwszego stopnia (licencjackich i inżynierskich), jednolitych studiów magisterskich oraz studenci studiów drugiego stopnia, dowolnych kierunków studiów Politechniki Wrocławskiej, którzy uzyskali wyróżniające się wyniki w nauce w dziedzinach wykorzystywanych w bankowości i finansach.
4. Organizator powoła siedmioosobową Komisję konkursową, składającą się z trzech nauczycieli akademickich zatrudnionych w Politechnice Wrocławskiej i czterech przedstawicieli Banku Zachodniego WBK S.A.
5. Komisja konkursowa przyzna dla najlepszych studentów 5 stypendiów semestralnych w wysokości 5000 PLN wypłacanych przez Bank Zachodni WBK S.A.
6. Zgłoszenia kandydatów do Konkursu należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej (szczegóły w Regulaminie Konkursu – stypendium BZWBK), do dnia 15 czerwca 2009 r. na adres:

Departament PR
Bank Zachodni WBK S.A.
Rynek 9/11
50-950 Wrocław
e-mail: konkurs@bzwbk.pl

na który można także kierowć pytania do Organizatora dotyczące Konkursu.

 

Informacje pochodzą ze strony www.konkurs-bzwbk.wppt.pwr.wroc.pl/stypendium.php

 

Kontakt

.
.
.