Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci38
 • absolwenci21
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe33
 • inne6
 • sportowe10
 • socjalne5
 • artystyczne19
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie22
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Konkurs MKiDN. Stypendia "Aktywność obywatelska"

organizator:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.03.2015

Konkurs MKiDN. Stypendia "Aktywność obywatelska"

Ogłoszenie naboru wniosków o stypendia „Aktywność obywatelska” z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. O dofinansowanie mogą ubiegać się projekty mające na celu rozwijanie i wzmacnianie społecznych ról sztuki i kultury oraz wspierające twórcze reagowanie na wyzwania społeczne i rozwijanie dialogu społecznego. Nabór trwa do 31 marca 2015 r.

Przedmiotem konkursu są stypendia – mające charakter cyklicznego świadczenia finansowego dla osób fizycznych, na realizację określonego przedsięwzięcia – przyznawane w dziedzinie animacja i edukacja kulturalna. Konkurs jest realizacją postanowień PAKTU dla KULTURY.

O dofinansowanie mogą ubiegać się projekty mające na celu rozwijanie i wzmacnianie społecznych ról sztuki i kultury oraz wspierające twórcze reagowanie na wyzwania społeczne i rozwijanie dialogu społecznego. Działania powinno cechować zaangażowanie w kształtowanie kompetencji obywatelskich, włączający charakter procesów tworzenia i ich efektów oraz przeciwdziałanie marginalizacji społecznej.

Projekty, odnoszące się do konkretnych zjawisk lub tematów istotnych dla lokalnej społeczności, powinny być realizowane przez artystów (niezależnie od dziedziny uprawianej sztuki) lub animatorów i edukatorów (wykorzystujących narzędzia specyficzne dla kultury i sztuki) wspólnie z przedstawicielami lokalnej społeczności.

O stypendia mogą ubiegać się tylko osoby fizyczne (z wyłączeniem osób o których mowa w § 10 ust 1 Regulaminu).

Przedmiotem stypendium nie może być zakup środków trwałych i nieruchomości.

Wysokość stypendium wynosi 3 tys. zł brutto miesięcznie.

W konkursie można wnioskować o stypendia:

 • półroczne obejmujące okres od 1 lipca do 31 grudnia 2015 r.;
 • mające inny okres realizacji przedsięwzięcia, przyznawane są na okres nie krótszy niż trzy kolejne, następujące po sobie miesiące, obejmujące okres od 1 lipca do 31 grudnia 2015 r.

Organizatorzy zapraszają do zapoznania się z dokumentacją konkursową, w tym w szczególności z Regulaminem konkursu, Instrukcją Krok po Kroku oraz Instrukcją wypełnienia Elektronicznej Aplikacji. Informacje o konkursie i dokumentacja konkursowa.

Konsultacje w siedzibie MKiDN:

W okresie od 9 do 20 marca 2015 r. w siedzibie MKiDN od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 – 16.00:

 • prowadzone są dyżury konsultacyjne, podczas których zainteresowane osoby mogą uzyskać informacje oraz pomoc m.in. z zakresu zasad aplikowania o stypendia;
 • zainteresowani wnioskodawcy mogą sprawdzić poprawność dokumentów pod względem formalnym (przed ich dostarczeniem do Biura Podawczego MKiDN);
 • warunkiem udziału w konsultacjach jest uprzednie umówienie terminu spotkania.

Uwaga: Ponieważ liczba osób, które mogą zostać przyjęte podczas dyżurów jest ograniczona, obowiązuje wcześniejsza rezerwacja terminu oraz godziny.

Rejestracja na konsultacje prowadzona jest telefonicznie – 022 42 10 228 lub elektronicznie – e-mail – stypendia2015@mkidn(dot)gov(dot)pl

Informacje pochodzą ze strony mkidn.gov.pl

Kontakt

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
tel. 22 42 10 228
stypendia2015@mkidn.gov.pl
mkidn.gov.pl