Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie35
 • studenci47
 • absolwenci19
 • doktoranci7
 • naukowcy4
 • inni35
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne19
 • socjalne4
 • muzyczne5
 • naukowe18
 • inne4
 • sportowe27
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie16
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie7
 • lubuskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa3
 • firma4
 • instytucja rządowa2
 • samorząd37
ARCHIWUM
Wróć do listy

Imielin – stypendia sportowe na 2021

organizator:

Urząd Miasta Imielin

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 30.11.2020

Imielin – stypendia sportowe na 2021

Wnioski o przyznanie na rok 2021 stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym należy składać do dnia 30 listopada 2020 roku.

Wszystkie dyscypliny, w których można ubiegać się o stypendium, znajdują się w Uchwale nr XXXIX/253/2014 Rady Miasta dostępnej na stronie internetowej Urzędu Miasta Imielin lub poniżej w formie do pobrania.

O stypendium mogą się ubiegać mieszkańcy Imielina, którzy spełnią określone kryteria:

 • nie ukończyli 25 roku życia;
 • wykazują się nienaganną postawą sportową, a zwłaszcza przestrzegają zasady fair play we współzawodnictwie sportowym;
 • propagują zdrowy styl życia.

Stypendium na 2021 rok jest przyznawane na podstawie wyników sportowych uzyskanych przez zawodnika w roku poprzedzającym rok przyznania stypendium (tj. z 2020 roku).

Stypendium zostanie przyznane zawodnikowi, który do końca roku kalendarzowego:

 • w przypadku posiadania III klasy sportowej, do 16 roku życia – w wysokości 100 zł miesięcznie;
 • w przypadku posiadania II klasy sportowej, do 21 roku życia – w wysokości 150 zł miesięcznie;
 • w przypadku posiadania I klasy sportowej, lub klasy mistrzowskiej, lub klasy mistrzowskiej międzynarodowej, do 25 roku życia – w wysokości 300 zł miesięcznie.

Wnioski o stypendium na 2021 rok należy składać w Urzędzie Miasta Imielin w terminie do dnia 30 listopada 2020 roku. Druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej Organizatora.

Stypendium może być przyznane na pisemny wniosek klubu sportowego, pełnoletniego zawodnika lub opiekuna prawnego zawodnika niepełnoletniego.

Wniosek powinien zawierać:

 • imię (imiona) i nazwisko zawodnika;
 • pełną nazwę klubu sportowego,który reprezentuje,adres siedziby klubu sportowego oraz telefon;
 • zaświadczenie o posiadanej klasie sportowej wydane przez właściwy dla danej dyscypliny sportowej Polski lub okręgowy związek sportowy;
 • oświadczenie, czy kandydat pobiera inne stypendia sportowe od samorządu gminnego, wynagrodzenia i na jakiej podstawie;
 • oświadczenie klubu, który reprezentuje, o przynależności do wskazanego przez wnioskodawcę klubu;
 • zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o pobieraniu nauki.

Stypendia sportowe są przyznawane zawodnikom, którzy uprawiają sport na podstawie innej niż umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna oraz nie otrzymują za to wynagrodzenia oraz pobierają naukę lub studiują.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: imielin.pl

A po więcej ofert stypendiów, nie tylko sportowych, zapraszamy do naszej wyszukiwarki.

Kontakt

Urząd Miasta Imielin
ul. Imielińska 81
41-407 Imielin
tel. 32 225 55 05
burmistrz@imielin.pl
www.imielin.pl

Dokumenty

do pobrania