Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci43
 • absolwenci15
 • doktoranci7
 • naukowcy5
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe40
 • sportowe15
 • socjalne9
 • inne6
 • artystyczne17
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe2
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie3
 • lubelskie1
 • małopolskie8
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa8
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd20
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

III edycja konkursu o Stypendium B6

organizator:

Fundacja im. Karoliny Pacholewicz, Szkoła Rysunku Czarny Biały

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2017
termin rozstrzygnięcia: 22.09.2017

III edycja konkursu o Stypendium B6

W tegorocznej edycji przyznawane będzie jedno stypendium w kategorii ogólnej (OPEN), dedykowane uczniom i absolwentom szkół ponadpodstawowych, którzy chcą rozwijać swoje artystyczne pasje oraz jedno stypendium dedykowane uczniom i absolwentom szkół ponadgimnazjalnych przygotowujących się do egzaminów na studia architektoniczne lub artystyczne (SCHOLAR).

Oba stypendia przeznaczone są dla osób, które nie ukończyły 21 roku życia. Laureaci będą mogli nieodpłatnie uczestniczyć w wybranym kursie rysunku prowadzonym przez Szkołę Rysunku Czarny Biały w Krakowie.

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz przesłać portfolio składające się z minimum 10 i maksimum 20 autorskich prac plastycznych reprodukowanych cyfrowo (rysunek, malarstwo, grafika, fotografia, prace przestrzenne, etc.) wraz z listem motywacyjnym. Warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia jest przesłanie wypełnionej i podpisanej karty identyfikacyjnej potwierdzającej m.in. zapoznanie się z Regulaminem.

Wszystkie dokumenty dostępne są na stronie fundacji: fundacjakaroliny.pl/pl/index.php/stypendium-b6/

Adres kontaktowy: stypendiumB6@fundacjakaroliny.pl

Termin nadsyłania prac upływa 15 września 2017 r.

Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną 22 września 2017 r.

Nieprzekraczalny termin rozpoczęcia przez laureatów Konkursu zajęć w Szkole upływa 30 września 2017 r.

ZAWARTOŚĆ PRACY KONKURSOWEJ:

1. Zgłoszenie udziału w Konkursie składa się z następujących elementów:
a. formularz zgłoszeniowy wypełniony na stronie internetowej Fundacji,
b. portfolio Prac Konkursowych zgodne z wymaganiami Regulaminu („Portfolio”),
c. spis prac zawartych w Portfolio,
d. prawidłowo wypełniona karta identyfikacyjna,
e. list motywacyjny (maksymalnie 2 000 znaków).
2. Portfolio składa się z maksymalnie dwudziestu prac plastycznych reprodukowanych cyfrowo w formie skanów lub zdjęć (format *.pdf lub *.jpg), w rozdzielczości umożliwiającej ich prezentację elektroniczną.
3. Nazwa pliku pracy konkursowej przesłanego w sposób opisany w ust. 2 powinna odpowiadać następującemu wzorowi: „NAZWISKO_IMIĘ_ROK URODZENIA_NUMER PRACY_ŁĄCZNA ILOŚĆ PRAC”. Organizator dopuszcza przesłanie w zgłoszeniu hiperłącza do plików portfolio udostępnionych na zewnętrznym serwerze z zastrzeżeniem, że pliki, do których dostęp będzie niemożliwy z przyczyn niezależnych od Fundacji, nie będą podlegać ocenie.
4. Lista prac konkursowych przedstawionych w Portfolio powinna zawierać następujące informacje o wszystkich pracach konkursowych: tytuł, rok wykonania, wymiary, technika wykonania, materiały.
5. Karta identyfikacyjna zgodnie ze wzorem załączonym do Regulaminu (Załącznik nr 2) powinna być wysłana pocztą tradycyjną na adres Fundacji w terminie określonym w Harmonogramie. O dacie wysłania karty identyfikacyjnej decyduje data stempla pocztowego. Karta identyfikacyjna powinna zawierać własnoręczny podpis uczestnika Konkursu oraz (jeżeli jest to wymagane) jego przedstawiciela ustawowego zgodnie z § 2 ust. 5 Regulaminu.
6. Prace konkursowe lub uczestnicy niespełniający warunków wskazanych w Regulaminie mogą zostać wykluczeni przez Organizatora z udziału w Konkursie.

Informacje pochodzą ze strony fundacjakaroliny.pl

Kontakt

Fundacja im. Karoliny Pacholewicz, Szkoła Rysunku Czarny Biały
ul. Warszauera 3/34
31-057 Kraków

stypendiumB6@fundacjakaroliny.pl
fundacjakaroliny.pl

Dokumenty

do pobrania