Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie58
 • studenci67
 • absolwenci20
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne15
 • artystyczne30
 • socjalne10
 • sportowe25
 • naukowe85
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie36
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie13
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd67
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Gmina Szczerców – stypendia motywacyjne 2020

organizator:

Urząd Gminy w Szczercowie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 30.11.2020

Gmina Szczerców – stypendia motywacyjne 2020

Referat Oświaty Urzędu Gminy w Szczercowie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce dla studentów i słuchaczy szkół policealnych. Wnioski można składać do 30 listopada 2020 roku.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się słuchacze szkół policealnych oraz studenci, którzy łącznie spełniają niżej wymienione warunki:

 • nie ukończyli 26 roku życia,
 • posiadają stałe miejsce zameldowania na terenie Gminy Szczerców,
 • w danym roku akademickim osiągnęli dobre wyniki w nauce.

W przypadku gdy student studiuje na więcej niż jednym kierunku może ubiegać się o stypendium na każdym z tych kierunków.

Warunkiem ubiegania się o stypendium motywacyjne jest ukończenie każdego kolejnego roku i uzyskanie wpisu na rok następny po zdaniu wszystkich zaliczeń i egzaminów.

Stypendium motywacyjne dla słuchaczy szkół policealnych jest przyznawane wg stawek:

 • 4,80 – 5,00 – do wysokości 600,00 zł,
 • powyżej 5,00 – do wysokości 800,00 zł.

Stypendium motywacyjne dla studentów szkół wyższych za zaliczenie roku jest przyznawane wg stawek:

 • 4,40 – 4,80 – do wysokości 1000,00 zł,
 • powyżej 4,80 – do wysokości 1200,00 zł.

W przypadku ostatniego roku studiów warunkiem otrzymania stypendium jest dostarczenie przez studenta w terminie do 30 listopada kserokopii dyplomu potwierdzającego ukończenie nauki lub właściwego zaświadczenia.

Z wnioskami o przyznanie stypendium występują same osoby zainteresowane. Osoba ubiegająca się o stypendium powinna złożyć wniosek, który jest załącznikiem do Regulaminu

Wnioski należy składać w Referacie Oświaty Urzędu Gminy w Szczercowie, ul. Rzeczna 7, pok. Nr 70 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: szczercow.pl

A zainteresowanych innymi ofertami stypendiów, nie tylko naukowych, zapraszamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki!

Kontakt

Urząd Gminy w Szczercowie
ul. Pułaskiego 8
97-420 Szczerców
tel. 44 631 80 50
sekretariat@szczercow.org
www.szczercow.pl