Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie63
 • studenci80
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne16
 • artystyczne34
 • socjalne14
 • sportowe28
 • naukowe92
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie36
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie8
 • lubuskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa5
 • samorząd75
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Fundusz Stypendialny im. Braci Potoczków

organizator:

Fundacja Sądecka

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 15.10.2016

Fundusz Stypendialny im. Braci Potoczków

Ruszył nabór wniosków o stypendia im. Braci Potoczków. Wnioski będzie można składać do 15 października w biurze Fundacji Sądeckiej przy ul. Barbackiego 57 w Nowym Sączu. Fundatorem stypendium jest Fundacja Sądecka.

Fundusz Stypendialny im. Braci Potoczków wspiera naukę zdolnej młodzieży wiejskiej znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. Jego celem jest również promowanie młodych talentów, uczniów twórczych, pragnących robić więcej i wiedzieć więcej dla własnego rozwoju i doskonalenia się.

Na stypendium mogą liczyć uczniowie oraz studenci z najlepszą średnią ocen. Do przyznania stypendium brane jest również po uwagę kryterium dochodu przypadającego na każdego członka w rodzinie. Dodatkowe stypendia mogą otrzymać laureaci konkursów współorganizowanych przez Fundację Sądecką oraz Społeczno-Kulturalne Towarzystwo „Sądeczanin”.

Chętnych do stypendium z roku na rok przybywa, a Fundacja Sądecka stara się pozyskiwać większe środki. Młodzież pobierająca stypendium ma przez to też pewne zobowiązania. Jednym z podstawowych warunków przyznawania stypendium jest udział w wolontariacie.

Na zakończenie każdego roku szkolnego stypendyści wraz z swoimi rodzicami i nauczycielami spotykają się z kapitułą Funduszu, którą kieruje Zygmunt Berdychowski. Uczniowie mogą opowiedzieć jak wykorzystują stypendia a ich patroni dopingują ich do wytężonej nauki. Pierwsi beneficjenci Funduszu już dawno ukończyli studia, założyli własne rodziny i zajęli ważne miejsce w społeczeństwie. Pracują w biznesie, administracji, nauce, kulturze. Są menadżerami, inżynierami, nauczycielami, redaktorami.

W sumie, od początku działalności Funduszu Stypendialnego im. Braci Potoczków stypendia otrzymało 4 609 uczniów/studentów o łącznej wartości 4.016.650 złotych.

Przewiduje się możliwość udzielania następujących rodzajów pomocy stypendialnej:

 1. stypendium za szczególne osiągnięcia naukowe,
 2. stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne,
 3. stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe.

Wszystkie osiągnięcia muszą być potwierdzone dokumentami (potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń itp.)

Wnioski o przyznanie stypendium będą przyjmowane przez Fundację Sądecką, której siedziba mieści się przy ulicy Barbackiego 57 w Nowym Sączu,  w terminie od 1 września 2016 r. do 15 października 2016 r. (do godziny 15.00)

Do wniosku należy dołączyć wymagane załączniki:

 1. potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia świadectwa za ostatni rok szkolny lub zaświadczenie o średniej ocen za ostatni rok akademicki;
 2. potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia oraz udział w wolontariacie w minionym roku szkolnym/akademickim;
 3. dokumenty potwierdzające źródła dochodów wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
 4. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski prawidłowo wypełnione, spełniające wymagania formalne oraz złożone w terminie i miejscu.

Informacje pochodzą ze strony: www.sadeczanin.info

Kontakt

Fundacja Sądecka
ul. Barbackiego 57
33-300 Nowy Sącz
Tel.: (18) 475 16 20
sekretariat@sadeczanin.info
www.sadeczanin.info

Dokumenty

do pobrania