Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie32
 • studenci36
 • absolwenci11
 • doktoranci4
 • naukowcy3
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne5
 • sportowe22
 • artystyczne15
 • muzyczne7
 • socjalne5
 • naukowe17
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie13
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie1
 • łódzkie4
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie3
 • pomorskie3
 • śląskie2
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa2
 • firma4
 • instytucja rządowa3
 • samorząd30
ARCHIWUM
Wróć do listy

Fundusz stypendialny im. bp. Czesława Kaczmarka

organizator:

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Kielcach

Rodzaj:
socjalne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
świętokrzyskie
termin składania wniosków: 28.08.2020
wartość stypendium: 1000 zł

Fundusz stypendialny im. bp. Czesława Kaczmarka

Uczniowie z diecezji kieleckiej mogą ubiegać się o stypendium im. bp. Czesława Kaczmarka. Termin zgłoszeń upływa upływa 28 sierpnia 2020 roku.

Z myślą o uzdolnionych i pracowitych młodych ludziach, których sytuacja finansowa jest trudna, w diecezji kieleckiej w 2015 r. powstał Fundusz Stypendialny im. bp. Czesława Kaczmarka. Fundusz działa przy Kurii Diecezjalnej w Kielcach i wspiera zdolnych i pragnących pogłębiać wiedzę uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej diecezji kieleckiej.

Wniosek ubiegającego się ucznia o stypendium, złożony do Przewodniczącego Rady Funduszu powinien spełnić następujące warunki:

 • średnia ocen ubiegającego się ucznia 4,5 lub wyżej (pod uwagę bierze się średnią ocen uzyskanych w zakończonym roku szkolnym oraz za pierwsze półrocze bieżącego roku),
 • udokumentowane inne formy aktywności ucznia (zaangażowanie w życie parafii, udział w olimpiadach, konkursach, wybitne uzdolnienia w jednej dziedzinie),
 • dochód na osobę w rodzinie niższy o 0,7 od najniższego wynagrodzenia brutto ogłaszanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, według stanu na dzień składania wniosku o stypendium,
 • szczególna sytuacja w rodzinie (wielodzietność, długotrwała choroba ubiegającego się o stypendium, sieroctwo),
 • wyjątkowo z pierwszego punktu mogą być zwolnione osoby szczególnie zaangażowanie w działalność na terenie diecezji lub parafii.

Stypendium można otrzymać jeden raz w kwocie 1000 złotych.

Przyjmowane są tylko wnioski kompletne. Rada Funduszu rozpatruje tylko wnioski przygotowane na własnych formularzach Funduszu, dostępne na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Kielcach oraz poniżej. Do wniosku należy dołączyć kserokopię świadectwa z poprzedniej klasy, wszystkie zaświadczenia dotyczące dochodów oraz np. stanu zdrowia.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: diecezja.kielce.pl

A po więcej propozycji stypendiów dla uczniów zapraszamy do naszej wyszukiwarki!

Kontakt

Kuria Diecezjalna w Kielcach
ul. Jana Pawła II nr 3
25-025 Kielce
tel. 66 132 13 00
religia@kielce.opoka.org.pl
www.diecezja.kielce.pl

Dokumenty

do pobrania