Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci63
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne15
 • artystyczne29
 • socjalne9
 • sportowe24
 • naukowe80
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie30
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Fundusz stypendialny im. bp. Czesława Kaczmarka

organizator:

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Kielcach

Rodzaj:
socjalne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
świętokrzyskie
termin składania wniosków: 28.08.2020
wartość stypendium: 1000 zł

Fundusz stypendialny im. bp. Czesława Kaczmarka

Uczniowie z diecezji kieleckiej mogą ubiegać się o stypendium im. bp. Czesława Kaczmarka. Termin zgłoszeń upływa upływa 28 sierpnia 2020 roku.

Z myślą o uzdolnionych i pracowitych młodych ludziach, których sytuacja finansowa jest trudna, w diecezji kieleckiej w 2015 r. powstał Fundusz Stypendialny im. bp. Czesława Kaczmarka. Fundusz działa przy Kurii Diecezjalnej w Kielcach i wspiera zdolnych i pragnących pogłębiać wiedzę uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej diecezji kieleckiej.

Wniosek ubiegającego się ucznia o stypendium, złożony do Przewodniczącego Rady Funduszu powinien spełnić następujące warunki:

 • średnia ocen ubiegającego się ucznia 4,5 lub wyżej (pod uwagę bierze się średnią ocen uzyskanych w zakończonym roku szkolnym oraz za pierwsze półrocze bieżącego roku),
 • udokumentowane inne formy aktywności ucznia (zaangażowanie w życie parafii, udział w olimpiadach, konkursach, wybitne uzdolnienia w jednej dziedzinie),
 • dochód na osobę w rodzinie niższy o 0,7 od najniższego wynagrodzenia brutto ogłaszanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, według stanu na dzień składania wniosku o stypendium,
 • szczególna sytuacja w rodzinie (wielodzietność, długotrwała choroba ubiegającego się o stypendium, sieroctwo),
 • wyjątkowo z pierwszego punktu mogą być zwolnione osoby szczególnie zaangażowanie w działalność na terenie diecezji lub parafii.

Stypendium można otrzymać jeden raz w kwocie 1000 złotych.

Przyjmowane są tylko wnioski kompletne. Rada Funduszu rozpatruje tylko wnioski przygotowane na własnych formularzach Funduszu, dostępne na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Kielcach oraz poniżej. Do wniosku należy dołączyć kserokopię świadectwa z poprzedniej klasy, wszystkie zaświadczenia dotyczące dochodów oraz np. stanu zdrowia.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: diecezja.kielce.pl

A po więcej propozycji stypendiów dla uczniów zapraszamy do naszej wyszukiwarki!

Kontakt

Kuria Diecezjalna w Kielcach
ul. Jana Pawła II nr 3
25-025 Kielce
tel. 66 132 13 00
religia@kielce.opoka.org.pl
www.diecezja.kielce.pl

Dokumenty

do pobrania