Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
  • uczniowie53
  • studenci63
  • absolwenci20
  • doktoranci6
  • naukowcy1
  • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
  • naukowe80
  • inne15
  • artystyczne29
  • sportowe24
  • socjalne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
  • ogólnopolskie30
  • międzynarodowe5
  • dolnośląskie6
  • kujawsko-pomorskie9
  • łódzkie7
  • lubelskie3
  • lubuskie2
  • małopolskie3
  • mazowieckie6
  • opolskie1
  • podkarpackie3
  • podlaskie3
  • pomorskie6
  • śląskie12
  • świętokrzyskie3
  • warmińsko-mazurskie4
  • wielkopolskie8
  • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
  • instytucja międzynarodowa1
  • fundacje i stowarzyszenia24
  • firma5
  • instytucja rządowa6
  • samorząd63
  • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Etiuda 5

organizator:

Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.03.2017

Etiuda 5

Rada Narodowego Centrum Nauki ogłosiła konkurs ETIUDA 5 na stypendia doktorskie. Nabór wniosków będzie prowadzony od 15 grudnia 2016 do 15 marca 2017 roku w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem osf.opi.org.pl.

Wnioski w konkursie ETIUDA 5 są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysyłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

Adresaci konkursu:
Konkurs skierowany jest do osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora, które wykazują się sukcesami w dotychczasowej działalności naukowej i mają wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej lub będą miały wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej do 30 czerwca 2017 r.

Warunki przystąpienia do konkursu:
Do konkursu mogą być składane wnioski o finansowanie stypendiów doktorskich:
a) jeżeli badania prowadzone w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej obejmują badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach naukowych określonych w panelach Narodowego Centrum Nauki;
b) w których wnioskodawca przedstawi kopię uchwały rady jednostki organizacyjnej lub kopię zaświadczenia o wszczęciu przewodu doktorskiego, bądź oświadczenie o zamiarze wszczęcia przewodu doktorskiego do 30 czerwca 2017 r.;
c) w których wnioskodawca zaplanuje staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym zagranicznym ośrodku naukowym w jednym z krajów z wykazu i przedstawi dokument w języku angielskim potwierdzający zgodę zagranicznego opiekuna naukowego na staż wnioskodawcy;
d) które uwzględniają zasady określone w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów.
Zakres i zasady finansowania stypendium doktorskiego:
Stypendium doktorskie w konkursie ETIUDA 5 obejmuje środki finansowe na:
a) stypendium naukowe;
b) pokrycie kosztów związanych z pobytem wnioskodawcy w ośrodku naukowym, będącym miejscem realizacji stażu zagranicznego;
c) pokrycie kosztów podróży wnioskodawcy do ośrodka naukowego będącego miejscem realizacji stażu zagranicznego.

Stypendium naukowe wynosi 4 500 zł miesięcznie i przyznawane jest na okres przygotowania przez wnioskodawcę rozprawy doktorskiej, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Pełna dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie Organizatora.

Informacje pochodzą ze strony: ncn.gov.pl

Kontakt

Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57
30-081 Kraków
tel. 12 341 90 00

ncn.gov.pl