Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie59
 • studenci61
 • absolwenci20
 • doktoranci4
 • naukowcy2
 • inni58
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne4
 • socjalne5
 • sportowe46
 • naukowe17
 • artystyczne21
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie9
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie2
 • lubelskie7
 • lubuskie2
 • małopolskie6
 • mazowieckie5
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie6
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • firma2
 • instytucja rządowa2
 • samorząd63
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Chmielno: stypendia dla uczniów

organizator:

Urząd Gminy w Chmielnie

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 01.10.2018

Chmielno: stypendia dla uczniów

Stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych

Do ubiegania się i otrzymania stypendium motywacyjnego Wójta Gminy Chmielno uprawnieni są uczniowie szkół gimnazjalnych mieszkających na terenie Gminy Chmielno.

Stypendium motywacyjne w wysokości 400 zł przyznawane jest uczniowi, który uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz średnią z ocen wynosząca 5,2.

W dziedzinie sporu stypendium motywacyjne w wysokości 400 zł przyznawane jest uczniowi lub drużynie sportowej, którzy spełniają przynajmniej jeden z warunków:
1. w konkurencjach indywidualnych lub zespołowych zostali powołani do narodowej kadry młodzieżowej w swojej dziedzinie sportu,
2. uzyskali I miejsce w powiecie lub uzyskali miejsce od I-III na szczeblu wojewódzkim w rywalizacji indywidualnej lub zespołowej, w zawodach organizowanych przez organizazje sportowe mających rangę mistrzostw lub w zawodach organizowanych przez inne związku sportowe;
3. swoimi osiągnięciami promują gminę w regionie, województwie, kraju i za granicą.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium dla uczniów występuje dyrektor szkoły, której uczniem jest kandydat do stypendium.

Wnioski o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w Urzędzie Gminy Chmielno.

Termin składania wniosków na stypendium dla uczniów gimnazjum za poprzedni rok szkolny upływa 1 października 2018 r. Organizator prosi pamiętać, że w przypadku ucznia który skończył gimnazjum należy dostarczyć zaświadczenie o kontynuacji nauki w szkole ponadpodstawowej.

Stypendia dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Wójt Gminy Chmielno może udzielić stypendium uczniom szkół ponadpodstawowych zamieszkałym na terenie gminy Chmielno za:
1. wyniki w nauce,
2. osiągnięcia sportowe,
3. osiągniecia artystyczne,
4. osiągnięcia naukowe,
5. osiągnięcia uzyskane w konkursach z zakresu krzewienia języka kaszubskiego.

Stypendium może być przyznane jednorazowo po zakończeniu roku szkolnego poprzedzającego termin składania wniosku.

Stypendium za wyniki w nauce w szkołach ponadpodstawowych może otrzymać uczeń, który uzyskał średnią na świadectwie powyżej 4,8 oraz wzorowe zachowanie.

Stypendium za wyniki artystyczne i naukowe może otrzymać uczen, który został laureatem konkursu artystycznego lub olimpiady przedmiotowej na szczeblu, co najmniej wojewódzkim.

Stypendium za wyniki sportowe w szkolach ponadpodstawowych może otrzymać uczen, który:
1. co najmniej trzykrotnie uzyskał miejsce medalowe w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym i wyższym,
2. otrzymał na świadectwie ocenę celującą z wychowania fizycznego,
3. otrzymał na świadectwie ocenę co najmniej bardzo dobrą z zachowania.

Termin składania wniosków na stypendium dla uczniów szkół ponadpodstawowych za poprzedni rok szkolny upływa 1 października 2018 r.

Informacje pochodzą ze strony www.chmielno.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Chmielnie
ul. Gryfa Pomorskiego 22
83-333 Chmielno
tel. 58 685 68 68

www.chmielno.pl

Dokumenty

do pobrania