Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie69
 • studenci35
 • absolwenci7
 • doktoranci7
 • naukowcy5
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne37
 • socjalne9
 • naukowe91
 • inne11
 • sportowe30
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie26
 • międzynarodowe4
 • dolnośląskie16
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie4
 • lubuskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie4
 • podlaskie1
 • pomorskie8
 • śląskie8
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd67
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Chmielno: stypendia dla studentów

organizator:

Urząd Gminy w Chmielnie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 31.10.2018

Chmielno: stypendia dla studentów

Stypendium stanowi formę pomocy materialnej dla najzdolniejszych studentów mieszkających na terenie Gminy Chmielno.

Stypendium przyznawane jest niezależnie od sytuacji materialnej studenta.

Stypendium naukowe może być przyznane studentowi, który spełnia łącznie poniższe kryteria:
1. jest studentem studiów I lub II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, w systemie studiów stacjonarnych lub zaocznych,
2. w terminie okreslonym regulaminem uczelni zaliczył co najmniej pierwszy semestr studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo jest studentem studiów II stopnia,
3. w roku akademickim bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium uzyskał średnią ocen ze wszystkich zaliczen i egzaminów nie niższą niż 4,5.

Prawo składania wniosków o stypendium naukowe przysługuje rektorom, dziekonamo i radom wydziałów wyższych uczelni.

Wypełnione wnioski o przyznanie stypendium na dany rok akademicki, w formie wydruku, opatrzonego koniecznymi podpisami powinny być składane w Kancelarii Urzędu Gminy Chmielno.

Termin składania wniosków na stypendium dla najlepszych studentów za poprzedni rok akademicki upływa 31 października 2018 r.

Informacje pochodzą ze strony www.chmielno.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Chmielnie
ul. Gryfa Pomorskiego 22
83-333 Chmielno
tel. 58 685 68 68

www.chmielno.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

regulamin
uchwała
wniosek