Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie26
 • studenci32
 • absolwenci13
 • doktoranci10
 • naukowcy4
 • inni8
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe14
 • artystyczne20
 • naukowe50
 • socjalne8
 • inne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie1
 • łódzkie4
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa9
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd24
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Bytom – stypendia dla uczniów

organizator:

Urząd Miejski w Bytomiu

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, socjalne, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 30.06.2019

Bytom – stypendia dla uczniów

Jeśli masz bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe w regionie, kraju, a nawet za granicą możesz skorzystać z programu stypendialnego „Młode Talenty” lub otrzymać stypendium prezydenta Bytomia za wybitne osiągnięcia naukowe. Trwa jeszcze nabór wniosków!

Przyznanie stypendium lub nagrody daje szansę na kontynuowanie lub realizację nowych celów naukowych uczniom, którzy mieszkają w naszym mieście. W Bytomiu co roku wiele młodych osób osiąga sukcesy naukowe zarówno w kraju, jak i za granicą zarówno w dziedzinach związanych z naukami ścisłymi, jak i humanistycznymi. Proponowane przez gminę Bytom wsparcie: nagroda prezydenta za wybitne osiągnięcia naukowe i program stypendialny prezydenta Bytomia „Młode Talenty” to z pewnością szansa dla uzdolnionych młodych bytomian.

O nagrody prezydenta Bytomia za wybitne osiągnięcia naukowe w wysokości od 500 do 2000 zł mogą starać się uczniowie, którzy m.in.: są mieszkańcami naszego miasta, mają udokumentowane osiągnięcia w przedmiotach należących do ich kręgu zainteresowań zarówno w regionie, kraju, jak i poza granicami Polski.

Z kolei o stypendium „Młode Talenty” w wysokości od 200 do 400 zł miesięcznie mogą starać się uczniowie z Bytomia, którzy między innymi: znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, otrzymali z przedmiotów, którymi szczególnie się interesującą bardzo dobre lub celujące oceny, a także mają udokumentowane osiągnięcia zarówno w regionie, kraju i za granicą.

O stypendia i nagrody prezydenta Bytomia można się starać jeszcze do 30 czerwca 2019 r. Wszystkie szczegóły  dotyczące zasad przyznawania ww. środków dla uczniów z Bytomia dostępne są w załączonej uchwale Rady Miejskiej /Uchwała Nr XIII/163/2019 z 24 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad wsparcia edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z Bytomia.
Warto podkreślić, że rozstrzygnięcie o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium czy nagrody jest wydawane w trybie decyzji administracyjnej, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego i w związku z tym pobierana jest jednorazowa opłata w wysokości 10 zł.

Informacje pochodzą ze strony www.bytom.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Bytomiu
ul. Smolenia 35
Bytom

www.bytom.pl