Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci70
 • absolwenci18
 • doktoranci9
 • naukowcy4
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne12
 • sportowe11
 • artystyczne26
 • naukowe66
 • socjalne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie4
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie8
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podlaskie3
 • pomorskie2
 • śląskie8
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa3
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd53
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Bydgoszcz – stypendia artystyczne

organizator:

Urząd Miasta Bydgoszczy

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 30.11.2020
termin rozstrzygnięcia: 01.01.2021

Bydgoszcz – stypendia artystyczne

I edycja konkursu stypendialnego miasta Bydgoszcz – stypendia dla artystów i osób zajmujących się upowszechnianiem kultury na rzecz miasta Bydgoszcz. Wnioski można składać do 30 listopada 2020 roku.

Wnioski stypendialne wypełnione KOMPUTEROWO, na przedsięwzięcia realizowane w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2021 r., należy dostarczyć (najlepiej korespondencyjnie) w terminie do dnia 30 listopada 2020 roku do Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz.

Biuro Kultury Bydgoskiej informuje, iż przy rozpatrywaniu i rekomendowaniu wniosków do dofinansowania Komisja, poza wytycznymi określonymi Regulaminem przyznawania stypendiów, będzie brała pod uwagę możliwość realizacji proponowanego zadania w warunkach stanu epidemii COVID-19, obowiązującym na obszarze kraju.

Stypendia przyznaje się w kwocie 6000 zł na każde przedsięwzięcie, zaś w przypadku przedsięwzięć, które mają być realizowane za granicą w kwocie do 15 000 zł.

W kosztorysie powinien być uwzględniony podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 17% wnioskowanej kwoty. W przypadku 6 000 złotych podatek wynosi 1 020 złotych.

Opiniowaniem i rozpatrywaniem wniosków zajmuje się Komisja powołana przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Lista stypendiów przyznanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bydgoszczy ogłoszona zostanie na stronie internetowej Miasta Bydgoszcz, w terminie przed 1 stycznia 2021 roku.

Stypendia mogą być przyznawane osobom indywidualnym lub grupie osób trzy razy w roku na konkretne przedsięwzięcia oraz projekty artystyczne i twórcze takie jak, np.:

 • napisanie lub wydanie książki, płyty,
 • realizację filmu czy wystawy,
 • udział w festiwalach, kursach, rezydencjach artystycznych – również odbywających się za granicą.

Do wniosków na przedsięwzięcia odbywające się zagranicą wymagane jest przedłożenie zaproszenia.

Do wniosków dotyczących projektów wydawniczych wskazane jest dołączenie rekomendacji i recenzji wydawniczych, które mają decydujący wpływ na ocenę wniosku przez Komisję Stypendialną.

W ciągu roku można otrzymać dwa stypendia na przedsięwzięcia realizowane w kraju i jedno stypendium realizowane poza granicą, przy czym każdorazowo należy składać wniosek tylko na jedno przedsięwzięcie.

Stypendysta zobowiązany jest do umieszczenia informacji o otrzymaniu stypendium i finansowaniu programu we wszystkich materiałach promocyjnych lub informacyjnych związanych z wykonaniem zadania na które otrzymał stypendium, a w szczególności w wydawanych publikacjach papierowych i multimedialnych, w brzmieniu: „Zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu Miasta Bydgoszczy”.

W terminie do 30 dni od zakończenia realizacji zadania, stypendysta jest zobowiązany do złożenia sprawozdania końcowego, a jego niezłożenie w terminie obliguje do zwrotu przyznanych środków.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: bip.um.bydgoszcz.pl

A ciekawych innych ofert stypendiów zapraszamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki stypendiów.

Kontakt

Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
tel. 52 585 89 13
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Dokumenty

do pobrania